19 septembrie 2022

 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI FLANDO SRL

 

FLANDO SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”, proiect nr. RUE M2-18628, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE Iași, respectiv 24.03.2022-19.09.2022.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea reluarii activitatii societatii FLANDO SRL, prin acordarea unui ajutor sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 334505,10 lei (valoarea totala) din care: 290874 lei grant si 43631,10 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

FLANDO SRL

CUI: RO953619, Nr. Reg. J04/1896/1992

Str. Panselelor, Nr. 2, Bl. 2, Sc .D, Et. P, Ap. 1,Loc.  Bacau, Jud. Bacau

  

 

Persoană de contact:

ANDRONACHE FLORENTINA

flando_2005@yahoo.com

0745 133 946