Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

18 ianuarie 2023

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. EUXIN IMPEX S.R.L.”

 

S.C. EUXIN IMPEX S.R.L., cu sediul în localitatea Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, jud. Tulcea, identificată prin CUI/CIF 9473797, număr de ordine în Registrul Comerţului J36/243/1997, anunţă finalizarea derulării proiectul „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului S.C. EUXIN IMPEX S.R.L.”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-2502 înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) și Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Constanța, respectiv 21.06.2022.

Valoarea totală a proiectului a fost de 181.478,63 lei, din care: 157.807,50 lei grant şi 23.671,13 lei cofinanțare.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de grant a ajutorului de stat accesat în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:
menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pentru o perioadă de minimum 6 luni, calculată de la data acordării grantului.

Durata de implementare a proiectului a fost de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:
Zanfir Simona Loredana
simona_galiman@yahoo.com
0722 510 349