Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

15 septembrie 2022

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU DAMIRADOR TRANS S.R.L.”

 

DAMIRADOR TRANS S.R.L., cu sediul în Municipiul Brăila, str. Tudor Vladimirescu, nr. 89, jud. Brăila, înregistrată sub nr. J09/356/2018 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF: RO39392503, în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului cu titlu „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr. 2”, proiect cu nr. RUE 19436, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 1 an de zile, începând cu data semnării contractului de finanţare Nr. M2–19436 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Constanța, până la data de 15.09.2022.

Valoarea proiectului este de 81.655,4625 lei (valoarea totala) din care: 71.004,75 lei grant si 10.650,7125 lei cofinanțare.

Locaţia de implementare este situată în Municipiul Brăila, str. Tudor Vladimirescu, nr. 89, jud. Brăila.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:

POIENARU DANIEL
damiradortrans@yahoo.com
0737 176 786