16 septembrie 2022

 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI ART ELECTRIC SHOW SRL

 

ART ELECTRIC SHOW SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2”, proiect nr. RUE 17460, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE Cluj-Napoca, respectiv 21.03.2022-16.09.2022.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea reluarii activitatii societatii ART ELECTRIC SHOW SRL, prin acordarea unui ajutor sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 687606,2175 lei (valoarea totala) din care: 597918,45 lei grant si 89687,7675 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

ART ELECTRIC SHOW SRL

CUI: RO34830939, Nr. Reg. J24/727/2015

Sat Merișor, Nr. 26, Tăuții-Măgherăuș, Jud. Maramureș

 

Persoană de contact:

URECHE ILIE

artelectricshow@gmail.com

0726 280 955