Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

17 martie  2023

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI S.C. AGRICOLA RAHTIVANI S.R.L.”

 

S.C. AGRICOLA RAHTIVANI S.R.L., cu sediul în Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Strada Ana Ipătescu, Nr. 46, Judet Prahova, identificată prin CUI/CIF 25378720, număr de ordine în Registrul Comerţului J29/613/2009, anunţă finalizarea derulării proiectul „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului S.C. AGRICOLA RAHTIVANI S.R.L.”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-1435 înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.

Proiectul s-a derulat in intervalul perioadei de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) și Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Ploiești, respectiv 23.06.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 682.810,2 lei, din care: 593.748 lei grant şi 89.062,2 lei cofinanțare.
Locaţia de implementare este situată în România, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Strada Ana Ipătescu, Nr. 46, Judet Prahova.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de grant a ajutorului de stat accesat în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pentru o perioadă de minimum 6 luni, calculată de la data acordării grantului.

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:
PODEANU VASILE
podeanuvasile@transcom.ro / 0722 202 276