21 martie 2022

 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI ADEKO ROM PLASTIC DISTRIBUTION SRL

 

ADEKO ROM PLASTIC DISTRIBUTION SRL anunta finalizarea proiectului cu nr. RUE 16837, înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 6 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/AIMMAIPE Bucuresti, respectiv 22.09.2021 – 21.03.2022.

 

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea reluarii activitatii societatii ADEKO ROM PLASTIC DISTRIBUTION SRL, prin acordarea unui ajutor sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

 

Valoarea proiectului este de 199357,21 lei (valoarea totala) din care: 173354,10 lei grant si 26003,11 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

ADEKO ROM PLASTIC DISTRIBUTION SRL

CUI: RO18519273, Nr. Reg. J23/1741/2012

Sos. Oltenitei, Nr. 202, Loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov

 

 

Persoană de contact:

PETRUTA NEACSU

adeko@adeko.ro

0785 111 432