Anunt proiect fonduri PNRR

29 ianuarie 2024

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Energiei, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 6. Energie, titlu apel: Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară

Numele beneficiarului: GRUP ENERGOINSTAL S.A.

Numele proiectului de investiție: „Grup Energoinstal Green Energy And Warehouse”

Contract de finanțare: Nr. 206/30.12.2023

Durata proiectului: 12 luni
Data de începere: 30.12.2023
Data finalizării: 31.12.2024

Obiectivul general al prezentului proiect de investiții este instalarea unei centrale fotovoltaice cu instalații de stocare integrate și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivele specfice urmărite:
Obiectiv specific 1: Înființarea unui sistem fotovoltaic de producere a energiei electrică cu o putere instalată de 300 kw, sistem ce se va conecta la rețeaua publică de energie electrică.
Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de poluanți generați de electrocentralele care utilizează combustibil fosil.
Obiectiv specific 3: Dezvoltarea resursei umane prin crearea a 2 locuri noi de muncă.

Rezultate așteptate:
1. Punerea în funcțiune a unui sistem fotovoltaic de producere a energiei electrică cu o putere instalată de 300 kw în termen de 12 de luni de la demararea proiectului, sistem ce se va conecta la rețeaua publică de energie electrică.
2. Reducerea emisiilor de CO2 cu minim 245 tone CO2/an ca urmare a realizării centralei fotovoltaice, contribuind la ținta Comisiei Europene de a reduce emisiile de dioxid de carbon.
3. Obținerea unei producții totale anuale de energie electrică din surse regenerabile solare de 396.913,96 kWh/an.
4. Atingerea targetului de vânzări propus de energie electrică din surse regenerabile solare de 180 Mwh/an.
5. Crearea a două noi locuri de muncă.

Valoare totală proiect: 2.068.945,41 lei
Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR: 991.020,00 lei

Date de contact:
Persoană de contact: VLAD TRAIAN-EMIL
Telefon: 0720600121
Email: office@gei.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/                    https://www.facebook.com/PNRROficial/