Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

30 decembrie 2023

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului
”Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu”

 

SC WODE HOLDING GROUP CO LTD S.R.L., cod de identificare fiscală 40805867, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J39/461/2019, cu sediul social în Oras Panciu, Str. TITU MAIORESCU, nr. 4, judetul Vrancea, cod postal 625400, România anunță semnarea, în data de 01.03.2023, a Contractului de finanțare nr. 1969/01.03.2023, pentru implementarea proiectului cu titlul ”Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu”, aferent Cod SMIS 160531.

Proiectul a fost implementat în Oraș PANCIU, strada TITU MAIORESCU, nr.4, Județul VRANCEA, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

SC WODE HOLDING GROUP CO LTD S.R.L., a încheiat Contractul de finanțare nr. 1969/01.03.2023, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.552.165,90 Lei, din care 1.331.703,75 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (echivalentă cu 65% din valoarea totală eligibilă aprobată), din care 1.131.948,19 Lei Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC si 199.755,56 Lei Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat producerea de energie verde din surse regenerabile, pentru consumul propriu la nivelul solicitantului, inclusiv cu reducerea emisiilor de carbon.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului 11.1 intrucat prin realizarea investitiei propuse de catre solicitant, acesta urmareste realizarea unei actiuni orientate spre eficienta energetica a intreprinderii si de reducere a consumului de energie din cadrul activitatilor realizate in procesele sale tehnologice.

Obiective specifice ale proiectului:
– Stimularea investitiilor realizate in vederea reducerii consumului de energie si cresterea eficientei energetice a activitatii economice a solicitantului prin instalarea unei capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile – energie solara
– Reducerea consumului de energie electrica din SEN prin montarea, instalarea si punerea în funcțiune a unui Sistem Fotovoltaic de 299,75 kWp
– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin economii realizate ca urmare a montării, instalarii si punerii în funcțiune a unui Sistem Fotovoltaic de 299,75 kWp

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:
R1. Montarea, instalarea si punerea în funcțiune a unui Sistem Fotovoltaic de 299,75 kWp.
R2. Scaderea consumului de energie electrica preluata din SEN de la 573,322 MWh/an la 179,322 MWh/an in primul an dupa implementarea proiectului de investitii.
R3. Scaderea emisiilor rezultate de gaze cu efect de sera de la 189,196 toneCO2/an la 59,176 toneCO2/an in primul an dupa implementarea proiectului de investitii.

Perioada de implementare a proiectului a fost de la data semnării contractului de finanțare, 01.03.2023, până la 31.12.2023.

Date de contact: Dna. IONICA GARBOIU, administrator SC WODE HOLDING GROUP CO LTD SRL
Telefon 0754228842; E-mail: wodeholding@yahoo.com

Proiect co-finanțat din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020