Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

28 decembrie 2023

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

„Eficientizare energetică în cadrul societăţii Silgimar Prod”

 

SILGIMAR PROD SRL, identificată prin CIF 18594267, număr de ordine în Registrul Comerţului J36/438/2012, cu sediul în localitatea Garvăn, str. Şcolii nr. 28, judeţul Tulcea, România, anunţă finalizarea derulării proiectului „Eficientizare energetică în cadrul societăţii Silgimar Prod”, cod SMIS 160820, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 1,039,575.24 lei, din care:
846,831.29 lei valoarea eligibilă nerambursabilă totală;
719,806.60 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FC;
127,024.69 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
0.00 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este identificarea și implementarea de măsuri și oportunități de eficiență energetică în vederea înregistrării de economii în consumul de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societății.
Prezentul proiect va contribui la sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon deoarece prin proiect se prevad actiuni care au ca efect reducerea consumului de energie electrică (RCE): 57.7712%, creșterea eficienței energetice a activității economice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției (RGES): 57.7540 %.
Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
[R1] Un echipament cu consum ridicat de energie înlocuit cu un echipament nou, performant cu un consum redus de energie, ceea ce asigura creșterea eficienței energetice a activității economice și reducerea consumului de energie electrică.
[R2] Un sistem de management al energiei instalat. Sistemul asigură o contorizare a consumului de energie, și contribuie la eficientizarea consumului de energie în timp real.
[R3] Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin investiții în sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie la nivelul intreprinderii.

Durata de implementare a proiectului: 13.03.2023 – 31.12.2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

 

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor
APEL PROIECT: 15 – POIM – Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

 

Date de contact:
SILGIMAR PROD SRL
Ramela Angelina Lombardi
Telefon: 0723208248
E-mail: rpcredite@yahoo.com