Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

30 decembrie 2023

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului
”Promovarea producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”

 

SC GRAND MASS SRL, cod de identificare fiscală 24885040, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/2390/2008, cu sediul social în Işalniţa, Str. Preot Grigore Tolescu nr. 12, judeţul Dolj, cod poştal 207340, România anunță semnarea, în data de 17.02.2023, a Contractului de finanțare nr. 1893/17.02.2023, pentru implementarea proiectului cu titlul ”Promovarea producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”, aferent Cod SMIS 160066.

Proiectul a fost implementat în Sat Ișalniṭa, Comuna Ișalniṭa, Str. Preot Grigore Ţolescu, Nr. 12, Jud. Dolj, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

SC GRAND MASS SRL, a încheiat Contractul de finanțare nr. 1893/17.02.2023, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.046.457,77 Lei, din care 535.217,20 Lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (echivalentă cu 65% din valoarea totală eligibilă aprobată), din care 454.934,62 Lei Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC si 80.282,58 Lei Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat producerea de energie verde din surse regenerabile, pentru consumul propriu la nivelul solicitantului, inclusiv cu reducerea emisiilor de carbon.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului 11.1 intrucat prin realizarea investitiei propuse de catre solicitant, acesta urmareste realizarea unei actiuni orientate spre eficienta energetica a intreprinderii si de reducere a consumului de energie din cadrul activitatilor realizate in procesele sale tehnologice.

Obiective specifice ale proiectului:
– Stimularea investitiilor realizate un vederea reducerii consumului de energie si cresterea eficientei energetice a activitatii economice a solicitantului prin instalarea unei capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile – energie solara
– Reducerea consumului de energie electrica din SEN prin instalarea unui sistem fotovoltaic
– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin economii realizate ca urmare a instalarii unui sistem fotovoltaic

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:
R1. Instalarea unui sistem fotovoltaic cu o capacitate de Pi=80kW
R2. Scaderea consumului de energie electrica preluata din SEN de la 106,80MWh/an la 4,60MWh/an in primul an dupa implementarea proiectului de investitii
R3. Scaderea emisiilor rezultante de gaze cu efect de sera de la 35,24toneCO2/an la 1,52toneCO2/an in primul an dupa implementarea proiectului de investitii

Perioada de implementare a proiectului a fost de la data semnării contractului de finanțare, 17.02.2023, până la 31.12.2023.

Date de contact: Dna. POPA ANISOARA, administrator SC GRAND MASS SRL
Telefon 0728840598; E-mail: dj.grandmass@yahoo.com

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei
regenerabile la nivelul întreprinderilor
Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile