Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

29 decembrie 2023

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

„Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu” la SC G-A NUTRITIE ANIMALA SRL

 

SC G-A NUTRITIE ANIMALA SRL identificată prin CUI RO 18872347 număr de ordine în Registrul Comerţului J04/1091/2006, cu sediul în sat Brad, comuna Beresti-Bistrita, judetul Bacau, România, cod postal 607041, anunţă finalizarea derulării proiectului „Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu” la SC G-A NUTRITIE ANIMALA SRL, cod SMIS 161078 cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

• Valoarea totala a proiectului: 2.036.838,73 lei
• Valoare totala eligibila: 1.652.228,72 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC: 772.416,93 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 136.308,87 lei
• Valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului: 743.502,92 lei
• Valoarea neeligibila inclusiv TVA: 384.610,01 lei

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intenstății energetice a activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021- 2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
Instalarea la locația de implementare a proiectului de investiții a unui SISTEM FOTOVOLTAIC de 399.49 KW.

Obiective specifice:
Stimularea investitiilor realizate in vederea reducerii consumului de energie si cresterea eficientei energetice a activitatii economice a solicitantului prin instalarea unei capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile – energie solara;
Reducerea consumului de energie electrica din SEN prin instalarea unei centrale fotovoltaice;
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin economii realizate ca urmare a instalarii unei centrale fotovoltaice.

In urma realizari proiectului de instalarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 399,49 kW, vom avea o scadere a consumului de energie electrica preluata din SEN de la 959,559 MWh/an la aprox. 504,14 MWh/an in primul an dupa implementarea proiectului de investitii si scaderea emisiilor rezultante de gaze cu efect de sera de la 316,654 tone CO2/an la aprox.166,36 tone CO2/an in primul an dupa implementarea proiectului de investitii.

Durata de implementare a proiectului: 24.04.2023-31.12.2023

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei
regenerabile la nivelul întreprinderilor
Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

 

Date de contact:
Denumire beneficiar: SC G-A NUTRITIE ANIMALA SRL
Nume, prenume: Bostan Mihai-Marian
Telefon: 0755107787
E-mail: mbostan@viand.ro