Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

30 decembrie 2023

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

„Creșterea eficienței energetice la S.C. FLONUȚ SRL”

 

S.C. FLONUȚ SRL, identificată prin CUI RO33602657 număr de ordine în Registrul Comerţului J5/1412/2014 cu sediul în Săcădat 299, jud Bihor anunţă finalizarea derulării proiectului „Creșterea eficienței energetice la S.C. FLONUȚ SRL”, cod SMIS 160530 cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management, în data de 11.07.2023.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1336862,36 lei, din care:
973140 lei valoarea eligibilă nerambursabilă totală;
827169 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FC;
145971 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
0 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intenstății energetice a activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021- 2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Obiectivele proiectului au fost în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1.
• Creșterea eficienței energetice a societății FLONUȚ SRL prin înlocuirea unor echipamente existente vechi și cu consumuri crescute de energie cu unele noi cu consumuri reduse, achiziționarea unui sistem de monitorizare a consumurilor de energie astfel: imprimante utilizate în fluxul tehnologic al societății.
• Reducerea consumului de energie electrică ulterior implementării proiectului cu 52,64% față de anul de referință, la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetică atașată la dosarul cererii de finanțare;
• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a implementării proiectului de investiții cu 52,64% în comparație cu anul de referință, la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetică atașată la dosarul cererii de finanțare.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:

• Echipamente noi achiziționate cu consumuri reduse de energie, astfel: imprimante utilizate în fluxul tehnologic al societății, sistem de monitorizare a consumului de energie pus în funcțiune la locația de implementare;
• Consum de energie electrică redus în perioada de implementare a proiectului cu 52,64% față de situația inițială (2021) la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetică atașată la dosarul cererii de finanțare;
• Rezultat de emisii de gaze cu efect de seră diminuat cu 52,64% față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic delimitat în analiza energetică atașată la dosarul cererii de finanțare.

Durata de implementare a proiectului: 22.02.2023 – 31.12.2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor
Obiectiv specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
consumul propriu la nivelul întreprinderilor

Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

 

Date de contact:
SC FLONUȚ SRL
Bucurean Ionuț – administrator
0742279734
www.print-expert.ro