Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

20 noiembrie 2023

 

Comunicat de presă finalizare proiect

 

EUROCONSTRUCT S.R.L., cod de identificare fiscală 14343750, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/600/2001, cu sediul în Localitatea Gura Humorului, Strada VORONEŢ, nr. 618, Județul SUCEAVA, codul poștal 725300, anunta finalizarea proiectului nr. 810/POC/411/AS (cod RUE 1326), intitulat: “INVESTITII IN ACTIVITATI DE RETEHNOLOGIZARE PENTRU EUROCONSTRUCT SRL” co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 08.02.2023.

Valorea totală a proiectului este de 3.138.333,30 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 1.857.925,80 lei, echivalentă cu  75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Organismul Intermediar: Direcția Regională Infrastructură Bacău

Proiectul s-a implementat in localitatea Voronet, oras Gura Humorului, zona Arinis, judet Suceava, intr-o perioada de 10 luni, de la data de 08.02.2023 avand ca data maxima de finalizare 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului:
EUROCONSTRUCT SRL îsi propune realizarea unei investitii noi prin modernizarea si crearea de capacitati noi de cazare si servire a turistilor din cadrul unitatii hoteliere si de restaurant existenta, prin achizitia de mobilier nou, echipamente de bucatarie, echipamente mai putin consumatoare de energie pentru respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, susrse de productie a energiei din surse regenerabile, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderii, a valorii adaugate a serviciilor oferite de aceasta. Totodata, acesta doreste interventia asupra echipamentului spatiului de bucatarie, al camerelor de cazare si dotarea spatiului cu unui lift ce va deservi imobilul. Obiectivele proiectului reflecta strategia de dezvoltare a societatii si sunt conforme cu obiectivele programului de finantare. Ca obiectiv general, EUROCONSTRUCT SRL urmareste optimizarea costurilor energiei electrice, relansarea economica pe piata HoReCa prin îmbunatatirea si reamenajarea spatiilor de cazare. Acest lucru se va realiza prin imbunatatirea si optimizarea fluxului de retehnologizare, prin realizarea unei investitii noi prin crearea de procese si capacitati noi crearea de procese si capacitati noi de cazare si servire a turistilor, care corespunde obiectivului general al masurii.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. EUROCONSTRUCT SRL îsi propune realizarea unei investitii noi pentru a facilita si adapta conditiile de cazare actualizând mobilierul, atât cel din spatiul comun cât si cel din spatiile de cazare, echipamentul de bucatarie si dotarea spatiului cu un ascensor, în vederea îmbunatatirii conditiilor de cazare, marirea numarului de locuri de cazare si facilitarii accesului turistilor la spatiile de cazare. Investitia propusa urmareste achizitia urmatoarelor utilaje si echipamente:
• Mobilier cazare
• Echipament pentru bucatarie
• Ascensor
2. Prin proiect, EUROCONSTRUCT SRL urmareste reducerea costurilor aferente energiei utilizate prin investitii privind producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderii, a valorii adaugate a serviciilor hoteliere si de restaurant. Totodata, prin proiect se doreste reducerea emisiilor GES prin achizitia de echipamente eficiente din punct de vedere energetic. Astfel, obiectivul specific privind componenta de mediu va fi îndeplinit prin achizitionarea urmatoarelor echipamente:
• Sistem fotovoltaic de minim 60 kWp – 1 bucata
• Sistem încalzire cu pompa de caldura – 1 bucata

Rezultatele așteptate/finale în urma implementării proiectului:
• Reducerea costurilor aferente energiei utilizate prin investiții privind producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile, respectarea standardelor europene, incluzând tehnologii moderne, precum si facilități pentru creșterea eficienței si productivității intreprinderii, a valorii adăugate a serviciilor hoteliere si de restaurant prin achizitia unui sistem fotovoltaic si a unui sistem de incalzire cu pompa de caldura.
• Retehnologizarea companiei cu urmatoarele echipamente:
– Mobilier cazare;
– Echipament pentru bucatarie;
– Ascensor.
• Creșterea productivității muncii cu minimum 15%, în anul 3 de sustenabilitate a investiției, față de anul 2020.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Detalii suplimentare se pot obtine de la: EUROCONSTRUCT S.R.L., cod de identificare fiscală 14343750, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/600/2001, cu sediul în Localitatea Gura Humorului, Strada VORONEŢ, nr. 618, Județul SUCEAVA, codul poștal 725300; Persoană de contact: FLUTUR VIOREL-EDWARD – Administrator, Tel: 0745639091; E-mail: ediflutur@gmail.com