Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

12 februarie 2024

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

„Utilizarea energiei regenerabile pentru consumul propriu al ERIN SRL”

 

ERIN SRL, identificată prin CIF 5370594, număr de ordine în Registrul Comerţului J29/3080/1993, cu sediul în Municipiul Câmpina, Calea Doftanei nr. 132, județul Prahova, in calitate de beneficiar, a derulat proiectul ”Utilizarea energiei regenerabile pentru consumul propriu al ERIN SRL”, cod SMIS 159587, cofinanţat din Fondul European de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari, Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru POIM.

Obiectivul general al proiectului a fost realizarea unei investiții în sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, prin instalarea pe acoperișurile a trei clădiri a 352 panouri fotovoltaice 545 Wp în scopul utilizării energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al societății.

Rezultatele obținute in urma implementarii proiectului:
1. Realizarea unui sistem de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 192 kW;
2. Realizarea unei producții anuale de 240.980,46 kWh din surse regenerabile de energienu este din surse regenerabile cu producţia de energie din surse regenerabile;
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 79,52 t CO2/an;
4. Promovarea proiectului prin activitati de informare si publicitate.

Rezultatele așteptate in urma implementarii proiectului constau în:
1. Realizarea unui sistem de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 192 kw.
2. Realizarea unei producții anuale de 240.980,46 kWh din surse regenerabile de energienu este din surse regenerabile cu producţia de energie din surse regenerabile.
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 79,52 t CO2/an.
4. Promovarea proiectului prin activitati de informare si publicitate.

Valoarea totală a proiectului este de 1.125.627,81 lei, din care:
Valoarea cofinantarii UE din Fondul de Coeziune este de 495.507,31 lei.
Valoarea cofinantarii din bugetul national este de 87.442,47 lei.

Durata de implementare a proiectului a fost de la 15.03.2023 pana la 31.12.2023.

Denumire beneficiar: ERIN SRL
Persoana de contact: Sorin Valeriu Balea
E-mail / website: erinsrl@gmail.com / www.erin.ro
Telefon: 0735 113 355
Adresa: Municipiul Câmpina, Calea Doftanei nr. 132, județul Prahova

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de stimulare a utilizării energiei din surse regenerabile
Obiectiv specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
consumul propriu al întreprinderilor