Finantari Fonduri Norvegiene

Proiect susținut din fonduri acordate prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021 în cadrul
programului „Energy Programme in Romania”, Arie de interes „Energie Regenerabila”

Proiect: “Greening the current production facility for a cleaner and safer future”

Beneficiar: S.C. DIACARN FOOD S.R.L., Focșani, România

ANUNȚ DE PRESĂ – FINALIZARE PROIECT

 

Focșani, 29.06.2023

 

S.C. DIACARN FOOD S.R.L., cu sediul în România, Focșani, str. Trotuș, nr. 27, anunță finalizarea implementării proiectului “Greening the current production facility for a cleaner and safer future”, proiect co-finanțat în cadrul programului „Energy Programme in Romania” conform Contractului de finanțare numărul 2021/589912, încheiat cu Innovation Norway în calitate de operator al programului.

Valoarea totală a proiectului este de 931,020.00 EURO, din care asistența financiară nerambursabilă nu va depăși suma de 645,294.00 EURO. Proiectul s-a implementat începând cu luna septembrie 2022 în comuna Cotești, Calea Focșani nr. 30, jud. Vrancea.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a companiei S.C. DIACARN FOOD S.R.L. prin achiziționarea și instalarea unui sistem de eficiență energetică inovatoare, bazat pe panouri solare și echipamente adiționale dedicate. Proiectul implementat cu sprijinul fondurilor oferite de Innovation Norway, contribuie la reducerea gazelor cu efect de seră produse de companie, precum și la creșterea productivității societății.

Detalii suplimentare se pot obține de la: Ionuț Doagă, Manager proiect, la telefon: 0722 271 355 și E-mail office@diacarnfood.ro.

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

 

Pentru informații detaliate legate de programul de finanțare vizitați
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/reneweable-energy/romania-energy/