Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

17 ianuarie 2024

 

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului
„INSTALARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA”

 

CROMATEC PLUS SRL, identificată prin CIF 11347189, număr de ordine în Registrul Comerţului J23/2208/2015, cu sediul în loc. Tâncăbeşti, str. Petre Ispirescu nr. 1, judeţul Ilfov, România, cod poștal 077167, in calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „INSTALARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA”, cod SMIS 2014+: 160907, cofinanţat din Fondul European de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului a fost producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul Cromatec Plus SRL si scaderea emisiilor GES. Scopul principal al investiției este de a produce energie electrica prin surse regenerabile, panouri fotovoltaice, pentru asigurarea auto-consumului de energie electrică in cadrul perimetrului analizat. Totodată, se urmărește eficientizarea consumului de energie primară şi promovarea resurselor regenerabile precum si scaderea emisiilor GES.

Rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului:
1. Capacitate suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile – 0,1474 MW;
2. Reducerea emisiilor GES cu 53,9093 tCO2 in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului;
3. Obținerea unei producții brută de energie (primară) din surse regenerabile (solar) de 163,3614 MWh/an, in anul calendaristic ulterior finalizării proiectului;
4. Obținerea unei producții totale de energie electrică din surse regenerabile (solar) pe întreaga perioadă analizată (5 ani) de 798,4743 MWh.

Valoarea totală a proiectului: 1.011.342,86 lei, din care:
Valoarea cofinantarii UE din Fondul de Coeziune
: 305.607,93 lei
Valoarea cofinantarii din bugetul national:
53.930,81 lei.

Denumire beneficiar: CROMATEC PLUS SRL
Persoana de contact: Oana Bobica
E-mail: oana.bobica@cromatec.ro
Telefon: 0722 640 616

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Coeziune prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi de stimulare a utilizării energiei din surse regenerabile
Obiectiv specific 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru
consumul propriu al întreprinderilor