Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

22 ianuarie 2024

 

Anunț finalizare proiect

„Relansarea economică a firmei Cristian Flor Business SRL prin investiția în domeniul CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”

 

CRISTIAN FLOR BUSINESS SRL, cod de identificare fiscală 31905387, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J3/845/2013, cu sediul în județul ARGEŞ, Aleea POIENIŢEI nr.8, Bl. 68C, Sc.A, Ap.1, localitatea Piteşti, România anunță finalizarea proiectului nr. 448, intitulat „Relansarea economică a firmei Cristian Flor Business SRL prin investiția în domeniul CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, aferent cod SMIS 160465.

CRISTIAN FLOR BUSINESS SRL și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, au încheiat Contractul de finanțare nr. 688/POC/411/AS.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Axa prioritară 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Prioritatea de investiţii 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” – Ajutor de stat.

Valoarea totală a contractului de finanțare:1.631.488,73 lei;
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.001.551,06 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 838.959,12 lei;
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 162.591,94 lei.

Obiectivul general al proiectului: obiectivul general al proiectului îl reprezintă refacerea capacității de reziliență a firmei Cristian Flor Business SRL, în contextul crizei generate de COVID-19, prin realizarea unei investiții în domeniul CAEN 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Obiective specifice ale proiectului: Retehnologizarea firmei prin dotarea cu echipamente performante;
Realizarea cu succes a contractului de finanțare prin implementarea tuturor activităților menționate în cererea de finanțare și respectarea indicatorilor.

Rezultate proiect: R1 – o angajare expert GDPR; R2 – Proiect implementat cu success; R3 – Procedura de achiziție pentru echipamente de bază; R4 – Echipamente recepționate conform contract semnat; R5 – Procedura de achiziție servicii publicitate realizată; R6 – un anunț de presă de început de proiect publicat/ un anunț de presă final de proiect publicat/ 10 autocolante/ un panou/ o placă permanentă/ 2 afișe A3; R7 – Procedura de achiziție servicii audit financiar și audit de mediu realizată; R8 – un raport de audit/ un raport de audit de mediu.

Locul de implementare al proiectului: localitatea Bascov, sat Prislop Mic, nr. 68, Jud Argeș.
Data semnării contractului de finanțare: 06.02.2023
Data finalizării proiectului: 31.12.2023

CRISTIAN FLOR BUSINESS SRL

Date de contact: Dl. Florin Cristian BADEA, administrator CRISTIAN FLOR BUSINESS SRL
Tel: 0743453470, e-mail: badeaovidiu51@yahoo.com

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României