Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

29 martie 2024

 

Comunicat de presă privind finalizarea derulării proiectului

“Înființare cabinet stomatologic (deschidere punct nou de lucru)”

 

S.C. AFDENTALART S.R.L., identificată prin cod de identificare fiscală 40238630, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/5279/2018, cu sediul în Str. Dorobanților nr.102, localitatea Cluj – Napoca, județul Cluj, România, anunță finalizarea derulării proiectului „Înființare cabinet stomatologic (deschidere punct nou de lucru)“, cod SMIS 160778, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POC în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.081.093,24 lei, din care: 954.271,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă şi 50.224,86 lei cofinanțare.

Obiectivul general este redresarea si dezvoltarea activității firmei afectata de pandemia Covid-19, prin achiziția de echipamente inteligente și performante destinate dezvoltării „Activități de asistență stomatologică” – Cod CAEN 8623 și care sa contribuie la obiectivele de mediu, prin înființarea unui nou punct de lucru in mun. Cluj Napoca.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:
1. Recepționarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor achiziționate prin proiect în perioada de implementare a proiectului, constând in:

• Unit – 2 buc;
• Pachet Piese – 2 buc;
• Compresor – 1 buc;
• Pompa de aspiratie uscata– 1 buc;
• Autoclav – 1 buc;
• Masina de spalat instrumentar– 1 buc;
• Dac Universal– 1 buc;
• Fiziodispencer – 1 buc;
• Endomotor – 1 buc;
• Aparat obturare – 1 buc;
• Microscop endodontic – 1 buc;
• Scanner Intraoral– 1 buc;
• Laser stomatologic – 1 buc;
• LASER – 1 buc;
• Aparat acoperire pantof / incaltator automat– 1 buc;
• Aparat foto – 1 buc;
• Lampa albire – 1 buc;
• Lampa foto – 1 buc;
• Calculator – 1 buc;
• Telefon – 1 buc;
• Tabletă – 1 buc.
2. Un procent de 70% din valoarea totala a achizițiilor realizate prin proiect asigura o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu, iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu.
3. Creșterea productivității muncii față de anul de referință 2020, cu minim 15% pana la sfârșitul anului 3 de sustenabilitate a proiectului.
4. Crearea unui nou loc de munca cu regim permanent de lucru fata de anul de referință 2020.

Durata de implementare a proiectului: 30.06.2023 – 31.03.2024.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Acțiunea 4.1.1 Bis Investiții în activități productive

 

Date de contact:
Denumire beneficiar: SC AFDENTALART SRL
Nume, prenume: ARDELEAN FLORIN
Telefon: 0743068324
E-mail /website: Dr.florinardelean@gmail.com