Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

02 octombrie 2023

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, sub formă de ajutor de stat
Acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive – ajutor de stat
Cod SMIS: 158986
Nume proiect: ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIA DE PODURI SI TUNELE LA SC RIMAN TEN SRL
Data semnare: 12.12.2022
Data finalizare proiect: 31.12.2023
Număr înregistrare: (numărul contractului de finanțare încheiat între MIPE și beneficiar) 91/12.12.2022

 

Nr. 1/02.10.2023

Anunț de participare

pentru selecția de oferte in vederea atribuirii contractului avand ca obiect

atribuirea contractelor DE FURIZARE UTILAJE: INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL 50.21, MIDI EXCAVATOR, INCARCATOR FRONTAL COMPACT, BULDOEXCAVATOR, AUTOUTILITARA EcoBlue Hybrid” NEELIGIBILA, camion 8×4 hibrid si pachet digital. in cadrul proiectului ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIA DE PODURI SI TUNELE LA SC RIMAN TEN SRL

finantat prin:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, sub formă de ajutor de stat
Acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive – ajutor de stat Cod SMIS: 158986
Contract de finantare nr. 91/12.12.2022

Stimate Domn / Doamna,

Societatea comerciala SC RIMAN TEN SRL cu sediul Alba Iulia str. LA RECEA, nr. 30, Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, cod postal 510244,  România, tel: 0755528424 va invita sa participați la Procedură competitivă pentru atribuirea contractelor de furnizare UTILAJE: INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL 50.21, MIDI EXCAVATOR , INCARCATOR FRONTAL COMPACT, BULDOEXCAVATOR, AUTOUTILITARA EcoBlue Hybrid” NEELIGIBILA, camion 8×4 hibrid si pachet digital. in cadrul proiectului „ ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIA DE PODURI SI TUNELE LA SC RIMAN TEN SRL “cod SMIS: 158986
proiect cofinantat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID- 19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, sub formă de ajutor de stat
Acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive – ajutor de stat

Obiectul contractului furnizare UTILAJE: INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL 50.21, MIDI EXCAVATOR , INCARCATOR FRONTAL COMPACT, BULDOEXCAVATOR, AUTOUTILITARA EcoBlue Hybrid” NEELIGIBILA, camion 8×4 hibrid si pachet digital.

Impartit in loturi dupa cum urmeaza:

LOT 1:

Activitati / Cheltuieli

Descrierea cheltuielii

Achiziție

UM

Cantitate

Pret unitar (fara TVA) (lei)

Valoare estimate totala (fără

TVA)

INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL 50.21

achzitionarea unui incarcator multifunctional care asigura posibilitatea lucrarii la inaltime la lucrarile de consolidare a podurilor sau

de constructie

incarcator multifunctional

buc

1

1,104,513.90

1,104,513.90

LOT 2:

Activitati / Cheltuieli

Descrierea cheltuielii

Achiziție

UM

Cantitate

Pret unitar

(fara TVA) (lei)

Valoare

totala (fără

TVA)

MIDI EXCAVATOR

escavatorul va fi folosit la lucarile de structura pentru poduri si tuneluri

midi escavator

buc

1

477,811.74

477,811.74

INCARCATOR FRONTAL COMPACT

Incarcatorul este utilizat la lucrarile de poduri si tuneluri atat pentru manevrarea naterialelor cat si pentru incarcarea masinilor

de transport

incarcator frontal compact

buc

1

369,229.75

369,229.75

buldoescavator

se va utiliza la lucari de apare pentru poduri si tuneluri

buldoescavator

buc

1

403,074.59

403,074.59

LOT 3:

Activitati / Cheltuieli

Descrierea cheltuielii

Achiziție

UM

Cantitate

Pret unitar (fara TVA) (lei)

Valoare totala (fără TVA)

AUTOUTILITARA

EcoBlue Hybrid neeligibil

se va achizitiona o autouitilitara pentru transportul pe santier a

materialelor necesare in lucarile de poduri si tunele

autoutilitara

buc

1

161,548.30

161,548.30

LOT 4:

Activitati / Cheltuieli

Descrierea cheltuielii

Achiziție

UM

Cantitate

Pret unitar (fara TVA) (lei)

Valoare totala

(fără TVA)

autocamion HYBRID

se va folosii pentru transportul pamantului rezultat in urma sapaturilor la lucrari de poduri si

tuneluri

autocamion electric

buc

1

574,152.60

574,152.60

LOT 5:

PACHET DIGITAL

Activitati / Cheltuieli

Descrierea cheltuielii

Achiziție

UM

Cantitate

Pret unitar

(fara TVA) (lei)

Valoare totala

(fără TVA)

Valoare TVA (lei)

laptopuri

se va folosii atat pentru urmarirea utilajelor cat si pentru realizarea devizelor de lucrarii si urmarirea realizarii

proiectului conform planselor

laptopuri

buc

4

24,328.50

97,314.00

18,489.66

ploter

se va achizitiona in vederea scanarii si listarii planselor pentru faza de

executie a proiectului

ploter

buc

1

87,582.60

87,582.60

16,640.69

monitor curbat de mari dimensiuni

monitor

buc

2

9,731.40

19,462.80

3,697.93

imprimanta

multifunctionala

imprimarea si

multiplicarea proiectelor

imprimanta

multifunctionala

buc

1

44,804.73

44,804.73

8,512.90

achizitie program devize

este necesar pentru realizarea ofertelor pastrarea bazelor de date cu costurile urmarirea situatiilor de lucrari pe masura executiei

lucrarilor

achizitie soft devize

buc

1

66,076.21

66,076.21

12,554.48

soft proiectare

prin achizitia softului se verifica cotele proiectuluis si se realizaeaza eventualele modificari pe parcursul

executiei

soft proiectare

buc

1

69,861.72

69,861.72

13,273.73

TOATE VALORILE SUNT VALORI ESTIMATIVE FARA TVA

Durata contract: Contractul va fi in vigoare pe intreaga perioada de implementare a proiectului„

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIA DE PODURI SI TUNELE LA SC RIMAN TEN SRL “cod SMIS: 158986.

Valoarea estimată a contractelor: Conform Notei justificative privind determinarea valorii estimate a contractului de furnizare UTILAJE: INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL 50.21, MIDI EXCAVATOR, INCARCATOR FRONTAL COMPACT, BULDOEXCAVATOR, AUTOUTILITARA EcoBlue Hybrid” NEELIGIBILA, camion 8×4 hibrid si pachet digital este dupa cum urmeaza:

incarcator multifunctional

se achizitioneaza incarcator pentru lucru la inaltime

42418900-

8

Furnizare

1,104,513.90

Lei

midi escavator

escavator mediu

43262100-

8

Furnizare

477,811.74

Lei

incarcator frontal compact

incarcator frontal

42418910-

1

Furnizare

369,229.75

Lei

buldoescavator

buldoescavator

43211000-

5

Furnizare

403,074.59

Lei

Autoutilitara neeligibila

autoutilitara hibrid

34131000-

4

Furnizare

161,548.30

Lei

autocamion electric

autocamion electric

34142300-

7

Furnizare

574,152.60

Lei

laptopuri

laptopuri

30213100-

6

Furnizare

97,314.00

Lei

ploter

ploter

30232110-

8

Furnizare

87,582.60

Lei

monitor

monitor

33195100-

4

Furnizare

19,462.80

Lei

imprimanta multifunctionala

copiator imprimanta

30121400-

7

Furnizare

44,804.73

Lei

achizitie soft devize

soft devize

48461000-

7

Furnizare

66,076.21

Lei

soft proiectare

soft proiectare

48461000-

7

Furnizare

69,861.72

Lei

Valorile de mai sus sunt (fara TVA).

Defalcarea pe capitole bugetare este urmatoarea:

2.1

Cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv Cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare

funcţionării acestora

2,354,629.98

2.2

Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura

mijloacelor fixe

249,164.13

2.3

Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în

legătură cu obiectul cererii de finanţare

0.00

2.4

Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii

unei economii de energie

0.00

2.5

Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului cheltuieli pentru asigurarea

utilităţilor necesare obiectivului

0.00

3.1

Cheltuieli cu achiziţionarea de active necorporale brevete, licenţe, mărci comerciale, programe

informatice, alte drepturi şi active similare

135,937.93

Sursa de finanțare: contribuție proprie si ajutor financiar nerambursabil in cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID- 19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Prioritatea de investiții – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare
Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență, sub formă de ajutor de stat
Acţiunea 4.1.1 Investiţii în activităţi productive – ajutor de stat.
Procedura aplicata: Procedură competitivă conform prevederilor Ordinului Ministerului Fondurilor Europene Nr. 1284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Criteriul de atribuire: oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului cu respectarea in întregime a condițiilor tehnice minimale menționate in specificațiile tehnice si in Documentația de atribuire. Daca ofertele depuse vor conține caracteristici superioare acestor caracteristici minimale, ele vor fi luate in considerare in procesul de evaluare in măsura in care aceste caracteristici duc la o creștere a productivității si/sau o creștere a calitatii produsului final.

Oferta depusa trebuie sa contina:
• Documentele care atesta îndeplinirea criteriilor de calificare si/sau selectie;
• Propunerea tehnica;
• Propunereafinanciara.

Limba de redactare a ofertei: Ofertantii depun ofertele redactate in limba romana sau orice alta limba de circulație internationala. Documentele redactate in alta limba decat limba romana vor fi insotite in mod obligatoriu de traducere in limba romana.

Perioada de valabilitatea ofertei: minim 30 zile calendaristice de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Moneda de întocmirea ofertei financiare: RON sau EURO.
• LEI, pentru ofertantii persoane juridice/fizice romane/straine;
• EURO, pentru ofertantii persoane juridice/fizice straine.
• Taxa pe valoare adaugata va fi evidentiata separat.
• Echivalarea ofertelor financiare, in vederea compararii acestora se face la cursul valutar BNR etalon de la data ofertei.

Nu se accepta oferte alternative.
Nu se accepta oferte parțiale exceptand divizarii pe loturi.
Nu se accepta actualizarea prețului contractului de furnizare. Prețul este ferm pe toata durata de valabilitate a contractului.
Transmiterea de oferte vagi/generice sau nerespectarea/neîndeplinirea cerințelor tehnice minime va atrage după sine respingerea ofertei.
Nu vor fi acceptate alte oferte decât pentru echipamentele solicitate.Adresa la care se depun ofertele: SC RIMAN TEN SRL Regiunea Centru Alba str. LA RECEA, nr. 30,
Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, cod postal 510244, România tel: 0755528424
Locația de implementare a proiectului: strada Emil Racovita nr.56 Alba Iulia, jud. Alba, România.

Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 09.10.2023, ora 18:00
Informatii suplimentare/clarificari pot fi obtinute numai in baza unei solicitari scrise, inregistrate atat la solicitant, cat si la achizitor, transmise prin e-mail la adresa: rimanten2021@gmail.com, sau depusa personal la urmatoarea adresa: Sediul societatii Alba str. LA RECEA, nr. 30, Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, cod postal 510244.

Data limita pentru transmiterea răspunsului la clarificări de către achizitor: 12.10.2023, ora 18:00

Data limita pentru depunerea ofertelor: 14.10.2023, ora 18:00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 14.10.2023, ora 20:00
la Sediul societății Alba str. LA RECEA, nr. 30, Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, cod postal 510244.
La ședința de deschidere a ofertelor pot participa reprezentanții ofertanților, prezentând împuternicire in acest sens, in cazul in care persoana ce dorește sa participe nu este reprezentantul legal al societății, conform actului constitutiv.
In conformitate cu Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 nu exista obligativitatea organizării unei ședințe de deschidere a ofertelor.

Data limita pentru finalizarea evaluării ofertelor: 15.10.2023

Data limita pentru semnarea contractului: In termen de maxim 5 zile calendaristice de la finalizarea evaluării ofertelor.

Specificațiile tehnice, condițiile si criteriile de evaluare a ofertelor, precum si toate celelalte informații necesare se gasesc in Documentația de atribuire atașata.

Pentru informații suplimentare va puteți adresa Nanu Gheorghe – Responsabil Procedura in cadrul societatii SC RIMAN TEN SRL, tel. 0755528424, e-mail: rimanten2021@gmail.com

Așteptam oferta dumneavoastră, pana la termenul limita menționat anterior, la sediul societății noastre.