Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

23 septembrie 2022

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU TEHNOACTIV S.R.L.”

 

TEHNOACTIV S.R.L., cu sediul în Municipiul Suceava, Str. Cernauti, nr. 123, Jud. Suceava, înregistrată sub nr. J33/221/1995 la oficiul Registrului Comerţului, CUI/CIF: RO7070364, anunţă finalizarea proiectului cu titlu „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU TEHNOACTIV S.R.L.”, proiect cu nr. RUE 21893, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2–21893din 17.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Iași.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de maxim 1 an de zile, începând cu data de 17.03.2022, până la data de 23.09.2022.

Valoarea proiectului este de 556.542,5 lei (valoarea totala) din care: 483.950 lei grant si 72.592,5 lei cofinanțare.

Locaţia de implementare este situată Municipiul Suceava.

Obiectivul proiectului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

TEHNOACTIV SRL
Str. Cernauti, nr. 123, Suceava

 

Date de contact:

NISTOR FLORIN
www.tehnoativ.ro, office@tehnoactiv.ro, 0330.401083, 0330.401082

Tehnoactiv