07 noiembrie 2022

 

Anunț finalizare proiect ”Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economica ” – SC RO & CO SOFT SRL

 

SC RO & CO SOFT SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ” Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2, conform OUG 130/2020 modificată, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020” proiect nr. RUE 12296 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv cu nr M2-12296 din 24-07-2021.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea SC RO & CO SOFT SRL SRL prin ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere, prin masura “Granturi pentru capital de lucru”, implementat de Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

Proiectul a avut ca principale rezultate, următoarele:
-menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului a fost de 598.450,455 LEI (valoarea totala) din care : 520.391,7 RON grant și 78.058,755 RON cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

 

Persoană de contact:

Sabau Cornel – 0744 512 800