31 ianuarie 2023

 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA DERULARII PROIECTULUI GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDAT BENEFICIARULUI DEBIEM TRANS SRL

 

DEBIEM TRANS S.R.L. cu sediul în Municipiul Baia Mare, str. Oborului nr. 30, anunță finalizarea derulării proiectului „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU DEBIEM TRANS S.R.L.”, RUE 20303, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. 20303 din 09.03.2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Cluj Napoca.

Valoarea proiectului a fost de 211232,98 lei (valoarea totala) din care: 183680,85 lei grant si 27552,13 lei cofinanțare.

Locatia de implementare a fost situata in Baia Mare, str. Oborului nr. 30, Jud. Maramures.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea reluarii activitatii societatii DEBIEM TRANS SRL, prin acordarea unui ajutor sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

 

DEBIEM TRANS SRL
CUI: 9433539, Nr. Reg. J24/287/1997
Str. Oborului, Nr. 30, Loc. Baia Mare, Jud. Maramures

 

Persoană de contact:
MAGHIAR DANUT VASILE
transport.debiemtrans@gmail.com
0745 325 492