Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

08 ianuarie 2024

 

Anunț de presă privind finalizarea derulării proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU AGRI-FOOD ACORDAT BENEFICIARULUI CRYPTON IMPEX S.R.L.”

 

 

CRYPTON IMPEX S.R.L., cu sediul în jud. Bihor, sat Lelesti, comuna Buntesti nr. 128, identificată prin CUI/CIF 4558647, număr de ordine în Registrul Comerţului J05/2833/1993, anunţă finalizarea derulării proiectul „Grant capital de lucru AGRI-FOOD acordat beneficiarului CRYPTON IMPEX S.R.L.”, proiect cu nr. RUE M2-AGRI-1604, înscris în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, instituită prin O.U.G. nr. 61/2022.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) și Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Cluj-Napoca, respectiv 21.06.2022-23.06.2023.

Valoarea totală a proiectului a fost de 682810.20 lei, din care: 593748 lei grant şi 89062.20 lei cofinanțare.

Locaţia de implementare este situată în sat Pietroasa, comuna Pietroasa nr.193, jud. Bihor.

Obiectivul proiectului l-a reprezentat sprijinirea societăţii beneficiare prin acordarea sub forma de grant a ajutorului de stat accesat în cadrul schemei de finanţare – Măsura 2 – ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor din domeniul agroalimentar”, implementată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului/AIMMAIPE, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul a avut printre principalele rezultate, următoarele:
menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni;
menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, calculată de la data acordării grantului.

Durata de implementare a proiectului a fost de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare.

 


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact:
Nastor Ioan Gheorghe
Email: reginacrypton@gmail.com
Telefon: 0722404319