Comunicat de Presa Fonduri Europene Nerambursabile

19 iunie 2023

 

Anunț lansare licitație achiziție echipamente pentru investiția din cadrul proiectului

„Dezvoltarea societatii DUAL AD CONSTRUCT SRL”

 

Societatea DUAL AD CONSTRUCT SRL demarează licitația privind achiziția de mini încărcător frontal electric pentru investiția “Dezvoltarea societății DUAL AD CONSTRUCT SRL”, valoarea estimată fiind de 148,323 RON + TVA.

Termenul de transmitere a ofertei este 23 iunie 2023 ora 12:00.

Pentru mai multe informații cu privire la procedura competitivă și condițiile de participare, va rugăm sa consultați pagina beneficiari.fonduri-ue.ro, achiziții beneficiari privați secțiunea anunțuri.

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020