Anunt CIUGULEA MARIAN pentru etapa de incadrare

CIUGULEA MARIAN, cu domiciliul in Comuna Vanatori, Judet Vrancea; beneficiar alaturi de NECULAI CIPRIAN VIOREL, NECULAI ECATERINA DANIELA, al planului PUZ – \”ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI\” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T39, P119/2/29; cu Nr. Cad: 68048, 68049; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de […]

Anunt S.C. RESILUX PACKAGING SOUTH EAST EUROPE S.R.L. pentru etapa de incadrare

S.C. RESILUX PACKAGING SOUTH EAST EUROPE S.R.L., titulari al P.U.Z. – \”in vederea extinderii constructiei existente cu un corp de hala si realizare ansamblu hale cu functiunea de depozitare, servicii, comert si mica productie nepoluanta, spatii tehnice, anexe, retele bransamente si utilitati\”, in judetul Ilfov, comuna Dascalu, sat Dascalu, str. Calea Bucuresti, nr.63, Tarla 48, […]

Anunț privind PUZ Construire ansamblu Locuințe P+1E+M, funcțiuni complementare, amenajare circulații și utilități

Milea Sterie și Stan Sanda, reprezentați prin Soare Mihai, având domiciliul în Str Frumușani, nr 10, bl 94, sc 1, et 4, ap 27, sector 4, localitatea București, titular al planului/programului PUZ ”Construire ansamblu Locuințe P+1E+M, funcțiuni complementare, amenajare circulații și utilități” din comuna Berceni, localitatea Berceni, Tarla 15, Parcela 38/1/28,29, anunţă publicul interesat asupra […]