Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

SC RACO GAS SRL, titular al activităţii: „4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazosi si al produselor derivate”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, Brasov, str. Zizinului, nr. 111, judeţul Brasov. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Brasov, strada Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brasov, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ECO SOLAR POWER SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, RACORDARE CEF BANEASA IN STATIA DE TRANSFORMARE 110/20 KV BANEASA”, propus a fi amplasat in localitatea Baneasa, Judetul Constanta, intravilan si extravilan, De 756 (nr.cad. 102954), De 688, De 688/2, Str. Aerodromului (nr. cad. 102404), Str. Trandafirilor (nr. cad. 105274 – DN3), Str. Cismelelor (nr.cad. 103658), Str. Nucilor ( nr. cad.102593), Nr. cad.103836, De 562, DJ 391A (nr. cad. 103045), DCL 475 (nr. cad. 103200) si De 434 (nr.cad. 104467). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, Str. Unirii, nr. 23 si la sediul ECO SOLAR POWER SRL , Str. Grigore Alexandrescu, nr. 89-97, Sector 1, Bucuresti, in zilele de luni pana joi, intre orele 09:00 – 13:00 si vineri intre orele 09:0 – 11:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. FORTUNA RESIDENCE DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “spalatorie auto”, propus a fi amplasat in Bucuresti, Intrarea Binelui nr. 1A, lot 2, sector 4. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul titularului S.C. FORTUNA RESIDENCE DEVELOPMENT S.R.L. din Bucuresti, Intrarea Binelui nr. 1A, C1 – pavilion administrativ, camerele 3 si 4, etaj 1, sector 4, in zilele de luni-vineri intre orele 8.30-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC TOTAL LIDER CONSTRUCT SRL SC TOTAL LIDER CONSTRUCT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire 4 imobile locuinte colective cu regim de inaltime P+2E, amenajare incinta, imprejmuire, utilitati si DTOE”, propus a fi amplasat in Str. Mihai Eminescu, FN, Tarlaua 31, Parcela 109/1, Lot 2, Sat Tunari, Com. Tunari, Jud Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti si la sediul SC Total Lider Construct SRL in Str. Duminicii, Nr. 14, Sector 4, Bucuresti in zilele de luni-joi, intre orele 9:00- 13:00, vineri intre orele 9:00 – 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

S.C. GIASS SOLAR ENERGY S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 1”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenul identificat prin cartea funciară CF 30859 (T 157, P 1231/4). Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1, în zilele de luni până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri, între orele 8:00 – 14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rareș, nr. 1.

Societatea SYM IC BROTHERS SRL, titular al activitatii 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor, la adresa Sos. Oltenitei, nr. 36, Popesti Leordeni, Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel. 0749598865, 021/430.14.02 in zilele de luni-joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Anunt public. S.C. Self Wash Ciorogarla S.R.L, titular al activitatii spalatorie auto Com. Ciorogarla, Str. Sos. Bucuresti nr. T20/1, P9 si P10 , jud ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informațiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov str Aleea Lacul Morii nr 1, București, sector 6, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440, în zilele de L – J, între orele 09:00 – 13:00, vineri 09:00 – 12:00 . Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. STOICA FLORIN-ALEXANDRU si STOICA ADRIANA anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: “CONSTRUIRE LOCUINTA de VACANTA parter, imprejmuire, utilitat, 0RGANIZARE santier, propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Corbu, parcela A579/22, lot E/1/3. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

SC CARBON LOGISTIC SA, anunţă intenția de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 4941 „Transporturi rutiere de mărfuri”, desfășurată la punctul de lucru din amplasat în SAT GIARMATA, COMUNA GIARMATA, NR. CADASTRAL 409051, DJ 691, KM 8+682 M, JUD. TIMIȘ. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Timişoara, Bulevardul Liviu Rebreanu, nr. 18 – 18A, județ Timiș, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timişoara, pe durata derularii procedurii de autorizare.

VELISCU MIHAI, avand domiciliul in Str. Petre Ionel, nr. 122, localitatea Branesti, judetul Ilfov, titular al planului/programului PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII, localitatea Gradistea, judetul Ilfov, Str. Lalele, Tarla 2, Parcela 14/1, NC 52951, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat. Urmatoarele documente care privesc: planul/programul adoptat, modalitatile prin care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan/program, modul de pregatire a raportului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan/program avizate si masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 900-1200. NOTA: ANUNT LA DECIZIA EMITERII AVIZULUI DE MEDIU PLANULUI/PROGRAMULUI -ART. 32 SI ART. 33 – ALIN. (1) SI (2)

Anunt public privind Decizia etapei de incadrare “CONSILIUL JUDETEAN BRASOV anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul “REABILITARE DJ106B VULCAN (DJ112A)- HOLBAV – PALTIN (DJ 106 A) KM 0+000 – 6+505 (inclusiv organizarea de santier si relocare/deviere retele)” amplasat in jud. Brasov, com. Vulcan, Holbav, DJ 106 B km 0+000-6+505. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului str. Politehnicii nr. 3, Brasov, si la sediul CONSILIU JUDETEAN BRASOV, jud. Brasov, mun. Brasov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului str. Politehnicii nr. 3, Brasov, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. “

STEFAN MATEI, cu domiciliul in Comuna Berceni, Str. Avram Iancu, nr.4, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de: IVANCEA IOANA, al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 17, parcela 43/2/15, 43/2, 43/2/14, cu nr.cad. 73746; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E, in calitate de proprietar, alaturi de SANGIORZAN DANIELA, al terenului situat in judetul Ilfov, Orasul Buftea, Tarla 4, Parcela 31, Nr. Cad. 62053, titulari ai PUZ – PARCELARE IN SCOPUL CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ECO SUN NICULESTI S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița: nu se supune evaluării impactului asupra mediului; nu se supune evaluării adecvate; nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI STAȚIE DE TRANSFORMARE ECO SUN NICULEȘTI”, propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, comuna Niculești, sat Ciocănari, CF 75644, T 2, P 8/11. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet: http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. RAICIU SORIN, titular al proiectului „CONSTRUIRE DOUA HALE DEPOZITARE PARTER”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare. NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII ASUPRA CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru Protecția Mediuui Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „CONSTRUIRE DOUA HALE DEPOZITARE PARTER”, propus a fi amplasat în SOS. DE CENTURĂ NR. 43, CHIAJNA, ILFOV. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de Luni-Joi, între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet apmif.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – București, sector 6, Aleex Lacul Morii, nr. 1, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autoritații competente pentru protecția mediului.