Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

SC ROMSTAL IMEX SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emiterii a acordului de mediu pentru proiectul “Construire hala functiune comert, depozit, imprejmuire, anexe aferente functiunii de locuire, racorduri utilitati, organizare de santier “,propus a fi amplasat in com.Miroslava, satul Uricani, str.Industriilor, nr.3, NC.-(1971- 1911), jud.Iasi. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi din mun.Iasi, Calea Chisinaului. nr.43,in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Iasi.

TWO Properties SRL, proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, orasul Voluntari, cu suprafata de 3.012 mp. (din masuratori 2.974 mp), avand Nr.Cad. 100358. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” Intocmire PUZ- supraetajare imobil locuinte colective cu regim de inaltime 2S+P+4E+5Er, racorduri / bransamente utilitati si ridicare topografica”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 05.10.2023 la Primaria orasului Voluntari. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei orasului Voluntari, Bulevardul Voluntari nr. 74, judetul Ilfov, (tel 031 4036110) si pe email la adresa primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

SC IZOTERM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în sat Unirea, oras Odobesti, str. Libertatii, nr. 286 C, jud. Vrancea, solicită la A.P.M. Vrancea obținerea autorizației de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare si a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art. 12, pentru funcționarea Concasor mobil HARTL PCV 504, ce se desfășoară la terți. Eventualele propuneri și sugestii/observații ale publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, de luni până joi, intre orele 8 – 16, și vineri intre orele 8-14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, din Focșani, str. Dinicu Golescu nr. 2, telefon 0237.216812, unde se poate consulta si documentația tehnica depusă.

ENDLESS SUN POWER SRL, titular al proiectului: “Construire centrala electrica fotovoltaica Falfani”, amplasare posturi de transformare JT/ MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr. cad.87172) si DE 1411 (Nr. cad 87164)”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges – nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor de ealuare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: ,, Construire centrala electrica fotovoltaica Falfani”, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr. cad.87172) si DE 1411 (Nr. cad 87164)”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, nr cadastral 87166, 87167, Jud. Arges. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50, Jud. Arges, in zilele de luni- vineri intre orele 10-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.

NITU CONSTANTIN-ADRIAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL”, propus a fi amplasat in localitatea Stefan Cel Mare, cvartal 35, parcela 2268, 2269 si 2271, comuna Stefan Cel Mare, jud Calarasi. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul NITU CONSTANTIN-ADRIAN, avand sediul in localitatea Stefan Cel Mare, jud Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC ARVARO28 SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Exploatare agregate minerale in terasa, in localitatea Cotu Grosului, comuna Filipesti, judetul Bacau” propus a se realiza in extravilanul comunei Filipesti, judetul Bacau. Informatiile privind proiectul depus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23

SC Trademed Sciro SRL cu sediul in jud Ilfov Oras Magurele strada Sulfinei nr 78 80 proprietar al terenului aflat in Jud Ilfov, Oras Bragadiru , T20 P95/8 95/ 9 95/10 NC/ Carte Funciara 129313, anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ Parc Logistic , Birouri servicii P+2, faza aviz favorabil CTUAT. Obsevatii, comentarii si propuneri se pot transmite in scris in perioada 21.06.2023 – 22 .07.2023 la Directia de Urbansim si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov : str Ernest Juvara 3-5 Bucuresti 6 sau la adresa de poasta electronica sesizari@cjilfov.ro

UAT Comuna Cristinești, în calitate de titular al Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Cristinești, județul Botoșani, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea Raportului de mediu şi a organizării şedinţei de dezbatere publică în data de 15.11.2023 ora 12.00 la sediul UAT Comuna Cristinești, sat Cristinești, str. Primăriei nr. 25, com. Cristinești, jud. Botoșani. Proiectul de plan, Raportul de mediu şi Studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, în zilele de luni – vineri între orele 9-14. Comentariile şi sugestiile publicului interesat se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani sau prin e-mail: office@apmbt.anpm.ro, cât şi la e-mailul titularului primariacristinesti@yahoo.com, până la data de 15.11.2023.

COMUNA VOITEG, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Drum comunal nou, cu rol de centura de vest, in localitatea Voiteg, jud. Timis” propus a fi amplasat in localitatea Voiteg, CF nr. 407942 si CF 407894, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, comuna Voiteg, strada Prinicipala, nr. 114 jud. Timis in zilele de luni – miercuri intre orele 8.00 – 16:00, joi intre orele 8.00 – 18.00 si vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Timis, Municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis.

COMUNA CRISTINEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cristinești, județul Botoșani, propus a fi amplasat în satele Cristinești și Dămileni, comuna Cristinești, județul Botoșani. Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul APM Botoșani din mun. Botoșani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44 și la Primăria Comunei Cristinești din satul Cristinești, comuna Cristinești, județul Botoșani, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani.

SC SELMO EST DIVISION SRL, titular al proiectului “Construire cladiri corp C5 functiuni de activitati logistice (parter inaltat) si spatii administrative (P+1E), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare platforme, utilitati, semnalistica, imprejmuire si organizare de santier”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Proteclia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in municipiul Arad, Zona Industriala Arad Vest, str. III, nr. 7, (identificat prin CF nr. 335404 Arad), judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pand vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de Internet : www. apmar. anpm. ro Publicul interesat poate inainta comentariile/bservatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicdrii anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ENDLESS SUN POWER SRL, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, Construire centrala electrica fotovoltaica ” Falfani “, amplasare posturi de transformare JT/MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384 (Nr.cad.87172) si DE 1411 (Nr. cad 87164)”, propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, nr. Cadastral 87166 si nr. Cadastral 87167, jud Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges, in zilele de luni-vineri, orele 8-13 si la sediul ENDLESS SUN POWER SRL, municipiul Constanta, B-dul Mamaia, nr. 175, Jud. Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges.

SC PROSIM COM SRL, titular al activităţii: „RESTAURANT – COD CAEN 5610”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea DEJ, str. MIORITEI, nr. 1, judeţul CLUJ. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM CLUJ, strada DOROBANTILOR, nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00–14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. LUNGOCI EUGEN AURELIAN ȘI LUNGOCI MIHAELA ADELINA, cu domiciliul în municipiul București, sector 5, Aleea Tulcea, nr. 5, bl. 126B, sc. 2, ap. 31, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire trei cabane P + M (tip A), amenajare parcare, ziduri de sprijin, amplasare fosă septică și împrejmuire teren”, ce urmează a se desfășura în comuna Berislavesti, sat Berislavesti, strada Principală, județul Vâlcea. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: strada Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6.

Subscrisa S.C. THERME NORD BUCURESTI S.R.L., cu sediul in municipiul Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Victor Hugo, Nr. 2, in calitate de proprietar alaturi de: SC BSH GEOTHERMIE NORD SCS SRL, HANEA CONSTANTIN-ROBERT, ai terenurilor situate in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T124 P504/1/2,3, Nr. Cad. 62106, 58839, 58840, 58848, 50786, 61249, 61250, 59391, 61993, 58849, titulari ai PUZ – CONSTRUIRE UNITATE NOUA PENTRU REALIZAREA DE ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA – BEAUTY PALACE, PARCARI SI RETELE, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.