Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

ANUNT PUBLIC privind decizia etaptei de incadrare. ,,UAT Manzalesti, titular al proiectului ,,Construire puntii pietonale / auto in satele Manzalesti si Beslii, comuna Manzalesti, judetul Buzau”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire puntii pietonale / auto in satele Manzalesti si Beslii, comuna Manzalesti, judetul Buzau”, propus a fi amplasate in comuna Manzalesti, sat Manzalesti si sat Beslii, judelul Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 in zilele de luni – vineri. intre orele 8:30 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://www.apmbz.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

Titularul S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demontare conducta de gaz Bustuchin – Hurezani, nr. GPI 07731, in lungime totala de 1298 m” propus a fi amplasat in comuna Hurezani, judetul Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Targu Jiu, str. Unirii, nr. 76, judetul Gorj, in zilele de luni-vineri intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj.

SC DOIMAN ENERGY SRL , titular al proiectului Construire centrala fotovoltaica in intravilanul comunei Barca, T115/63/2, Judetul Dolj, ( CF 39674) anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul Construire centrala fotovoltaica in intravilanul Comunei Barca, T115/63/2 . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj : http://apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Madiului Dolj.

UAT MURIGHIOL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „“Înființare rețea de canalizare în satele Plopu, Sarinasuf, Colina, comuna Murighiol, județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilan și extravilan comuna Murighiol. Informaţiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul temporar al APM Tulcea, str.Isaccei, nr.73, municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 08.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, str.Isaccei, nr.73, site: http://apmtl.anpm.ro.

Fundatia “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti”, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti” – U.P. III Alba, judetul Alba”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba, de luni pana joi intre orele 9 – 1430 si vineri intre orele 9 – 13. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL cu sediul social in Filipestii de Padure,str.Garii nr.661,judetul Prahova, titular al activitatii:-Depozitari- Instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, cod CAEN rev 1/ rev 2-6312/ 5210, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Cluj- Napoca, str. Orastiei, nr.10, judetul Cluj Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM CLUJ, Calea Dorobantilor, Nr. 99, Cluj Napoca, Jud. Cluj, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
COMUNA CIOROIASI, titular al proiectului “ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ”, propus a fi amplasat în COMUNA CIOROIASI, STR. PRINCIPALA, NR. 38.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ.

Societatea SLOBODA INTL S.R.L., cu sediul social în Moșnița Veche, județul Timiș, strada Aurel Cozma, nr. 25, a solicitat AUTORIZATIA DE MEDIU pentru desfășurarea activităților cu codurile CAEN: CAEN 2053 Fabiricare uleiurilor esențiale; CAEN 2042 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta).

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu Q-SOLAR PANELS S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “CENTRALA FOTOVOLTAICA SI RACORDARE LA RETEA CU PUTERE INSTALATA DE 999.9 KWP, AMPLASATA PE SOL CU IMPREJMUIRE”, propus a fi amplasat in strada Negreanca, nr 1 Bis, sat Dalga, comuna Dor-Marunt, judetul Calarasi, N.C. 28674. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru protectia Mediului Calarasi cu sediul in Soseaua Chiciului, nr 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul Q-SOLAR PANELS S.R.L, avand sediul in strada Buzesti, nr 71, birou 706, et 7, sector 1, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 10.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC privind solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu care va fi depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, de catre S.C. Oil Depol Service S.R.L. Constanta- punct de lucru Poarta Alba, fost Complex porcine Nazarcea, jud. Constanta, in scopul desfasurarii activitatilor prevazute in Anexa 1 la Legea 278/2013, in categoria: “5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone/zi, implicand desfasurarea uneia din activitati: a) tratare biologica; 5.5. Depozitarea temporara a deseurilor periculoase inaintea oricareia dintre activitatile prevazute la pct. 5.1., 5.2., 5.4., 5.6., cu o capacitate totala de peste 50 de tone”. Solicitarea de actualizare a autorizatiei integrate de mediu se refera la o instalatie existenta. Informatiile privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita actualizarea autorizatiei integrate de mediu pot fi consultate in timpul programului de lucru, la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris, la sediul APM Constanta sau electronic la adresa de e-mail a APM- office@apmct.anpm.ro, pana la data de 16.10.2023.

BORDIANU CORNELIU, avand domiciliul in Str. INDEPENDENTEI nr.116, localitatea SEMLAC, titular al planului/ programului PUZ LOCUINTE INDIVIDUALE, localitatea ARAD, Str. NOUA, CF 363419, CF 363420, CF 363423, CF 363424, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Tarla 7, Parcela 22/05, Cam.1 si 2, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de SC REAL ESTATE VER INVEST SRL al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in jud. Ilfov, com. Vidra, T22, P316, cu nr.cad. 61841, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.04.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii, sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sect. 6 Bucuresti, tel 0214301402, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

OVIDIU PV REGENERABILE SRL, cu sediul în București, sectorul 3, str. Biruinței, nr.24, birou A56, et. 1, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC OVIDIU”, amplasat în orașul OVIDIU, parcelele NP 237/2 lot 1 și NP 257, județul CONSTANȚA. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța din mun. Constanța, str. Unirii, nr. 23, la sediul titularului, în zilele de luni – vineri, între orele 8 – 16. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.

SC Vile Sabareni SRL cu sediul in str Valea Danului 42 et2 ap 45 Bucuresti 6 anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru proiectul PUZ Lotizare pentru locuinte individuale situat in judetul Giurgiu com Sabareni NC/CF 36623 si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 25.10.2023. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B

DECEBAL MUNTENIA RENEWABLES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,INFIINTARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA SAT TUDOR VLADIMIRESCU JUD. BRAILA”, propus a se realiza in jud. Braila, comuna Tudor Vladimirescu, Sat Tudor Vladimirescu – intravilan, Strada Flori de Mar, cvartal 13, parcela 1255- lot 2/2, numar cadastral 83429. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, Municipiul Braila, Bd Independentei, nr.16, Bl. B5, si la sediul Titularului, din Municipiul Bucuresti, sector 2, Bd Ferdinand I, nr 70, in zilele lucratoare, intre orele 9.00 – 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.