Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

PRIME SOL ENERGY SRL cu sediul in judetul Constanta, municipiul Constanta, B-dul Tomis, nr. 480, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “PARC FOTOVOLTAIC SUCEAVA 3”.propus a fi amplasat in comuna Forasti, judetul Suceava. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava str. Bistritei nr. 1A si la sediul Primariei Forasti in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

Anunț Nr. 2 – Ocolul Silvic Murfatlar cu sediul in Orasul Murfatlar, Calea Dobrogei nr. 18 , titularul planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Murfatlar”– U.P. I Dumbraveni, U.P. II Negru Voda, U.P. III Hagieni,U.P. IV Cobadin, UP V Murfatlar, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Jud. Constanța, de luni pana joi intre orele 09.00 – 13.00 si vineri intre orele 09.00 -11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

Anexa nr. 5G la procedura. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) CONT GAZ CONSULTING S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE GAZ PETROLIER LICHEFIAT(G.P.L), CU INSTALATIE MONOBLOC DE TIP SKID(REZERVOR SUPRATERAN), AVAND CARACTER PROVIZORIU CU DURATA PANA LA DATA DE 29.09.2033” propus a fi amplasat in judetul Calarasi, oras Fundulea, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 28. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi si la sediul titularului in judetul Calarasi, oras Fundulea, Bulevardul 22 Decembrie, nr. 2 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi. Prezentul anunt va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.

ANTICARIAT NUMARUL 1 S.R.L. si SOARELUI IMOBILIARE S.R.L.. proprietari al terenului situat in Oraș Măgurele, jud. Ilfov T45/1, P6, nr. cadastral 55227, in suprafata de 16799mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ locuințe colective cu spatii comerciale la parter, locuințe individuale, anexe si utilități. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 21.12.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt

Composesoratul Turia de Jos, cu sediul in Com. Turia, Str. Principala, nr. 835, judetul Covasna, titular al planului/programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Turia de Jos, U.P. I Turia de Jos-Karatna ” propus a fi amplasat pe raza UAT Turia, judetul Covasna, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna din mun. Sfantu Gheorghe, Bd. General Grigore Balan, nr. 10, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Covasna, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

LEXANDRU TINCA, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sect.4, Str. Resita, nr. 37, bl.A5, sc. H, et.1, ap.111 in calitate de proprietar, alaturi de PARVU TEOFIL, PARVU MIHAELA al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 22, Parcela 53/2/6, 53/3/5, Nr. Cad. 3395, 60341, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 20.12.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

NORTH DEVELOPMENT TEAM 2016 SRL; GE&CO IMOBILIARE SRL titular al PUZ – ” CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI UTILITATI”, in Judet Ilfov, Comuna Mogosoaia, str. Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. Cad. 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, Carte Funciara 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

CRASOVAN LUCIAN- FLAVIUS, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “PROIECT TEHNIC DE IMPADURIRE” necesar pentru accesarea schemei din programul PNRR/2022/C2 – Subinvestitia I.1.A “SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN NOI SUPRAFETE OCUPATE DE PADURI”, pentru o suprafata estimata (S*) de cca 15,65 ha, din suprafata totala de 15,65 ha, detinuta de doamnul Crasovan Lucian- Flavius, amplasata in raza UAT Forotic – Judetul Caras-Severin. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina web a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin si la sediul din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, si la sediul titularului, Timisoara, str. Arcidava, nr. 5B, jud. Timis, in zilele de luni -joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, respectiv la sediul titularului din comuna Dumbravita, strada Sandorfalva, nr. 17, judetul Timis. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Caras-Severin, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro.

ANTICARIAT NUMARUL 1 S.R.L. si SOARELUI IMOBILIARE S.R.L.. proprietari al terenului situat in Oraș Măgurele, jud. Ilfov T45/1, P6, nr. cadastral 55227, in suprafata de 16799mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ locuințe colective cu spatii comerciale la parter, locuințe individuale, anexe si utilități. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 21.12.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt

SC Livo Agro Concept SRL, titular al activitatii: Fabricarea de beton, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Crovu, str. Principala , nr. 22 , judetul Dambovita . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM DAMBOVITA, Calea Ialomitei, Nr. 1, Targoviste, Jud. Dambovita, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM DAMBOVITA, pe durata derularii procedurii de autorizare

ANUNT PUBLIC. Societatea DELTA PLANT ACTIV SRL, titular al activităţii FABRICA DE COSMETICE la adresa com AFUMATI, jud Ilfov, Sos Bucuresti-Urzuiceni nr. 17, LOT 7- H1M7 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 în zilele de luni-joi, între orele 9-13, vineri 9-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

Ocolul Silvic Dunarea de Jos cu sediul in Cernavoda, Strada Cuza Voda, nr. 12, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Dunarea de Jos”– U.P. I Decebal , U.P. II Uzunada, U.P. III Cernavoda, U.P. IV Mircea Voda, UP V Talasman anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din mun. Constanta, str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, de luni pana joi intre orele 9 – 13 si vineri intre orele 9 – 11. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

Ocolul Silvic Murfatlar cu sediul in Orasul Murfatlar, Calea Dobrogei nr. 18, titularul planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Murfatlar”– U.P. I Dumbraveni, U.P. II Negru Voda, U.P. III Hagieni,U.P. IV Cobadin, UP V Murfatlar, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Jud. Constanța, de luni pana joi intre orele 09.00 – 13.00 si vineri intre orele 09.00 -11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta, in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului.

NORTH DEVELOPMENT TEAM 2016 SRL; GE&CO IMOBILIARE SRL titular al PUZ – ” CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI UTILITATI”, in Judet Ilfov, Comuna Mogosoaia, str. Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. Cad. 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, Carte Funciara 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC TIPOAVIAS SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul PENSIUNEA TURISTICA DOMENIUL REGILOR, FERMA PISCICOLA, UNITATE DE PRELUCRARE SI CONSERVARE PESTE, UNITATE DE PRODUCTIE/DEPOZITARE A MATERIILOR PRIME/FURAJELOR COMBINATE CARE CONTIN PROTEINA DE ORIGINE ANIMALA , PRODUCTIE DE ENERGIE ELECTRICA (PROSUMATOR) din localitateaCOMUNA CIURILA, SAT CIURILA F.N JUDETUL CLUJ. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni intre orele 9.00 – 16.30, marti –vineri intre orele 9.00-14.00.