Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

SC AUTOMOBILE BAVARIA SRL, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 53A, anunta public interesul asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Constanta, pentru proiectul “EXTINDERE REPREZENTANTA BMW, AMENAJARI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE SANTIER SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat in intravilanul orasului Ovidiu, pe terenul identificat cu numarul cadastral 101407, str. DN2A, km 201, judet Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din mun. Constanta, str. Unirii, nr. 23, la sediul titularului, in zilele de luni – vineri, intre orele 8-16. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.

Subscrisa SC AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.03.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC ZAMIN ROMANIA SRL, cu sediul in municipiul Timisoara, Piata Victoriei, nr. 7, sc. D, et.6, ap.21, jud. Timis, anunta elaborarea versiunii actualizate a planului/programului: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – “DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” in loc. Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea versiunii actualizate a planului/ programului se poate realiza la adresa: str. Anton Pann nr.1 Timisoara, et. 2, ap.5, zilnic intre orele 09.00-16.00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. UAT COMUNA CIURULEASA, titular al proiectului ”ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN COMUNA CIURULEASA” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC INTELIGENT ALTERNATIV (SPIA) PENTRU PROCESARE APE UZATE ÎN LOCALITĂȚILE DIN COMUNA CIURULEASA”, propus a fi amplasat în Comuna Ciuruleasa, satele Bodrești – Bidigești – Boglești – Buninginea – Ciuruleasa – Ghedulești – Mătișești – Morărești – Vîlcan , intravilan – extravilan, județul Alba.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

SC FLORIDI SRL(titular proiect), titular al activitatii: Colectarea si tratarea apelor uzate si Transporturi rutiere de marfuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea CUZDRIOARA , str. M. EMINESCU , nr. FN, judetul CLUJ . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM CLUJ, Calea Dorobantilor, Nr. 99, Cluj Napoca, Jud. Cluj, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

HALAWANI MOUNIR KARIM reprezentant al SC SOLAR NATION SRL, cu sediul in com. Frumusani, sat Frumusani, str. Fabricii, nr. 4, jud. Calarasi, titular al proiectului “Construire centrala electrica fotovolatica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovolatica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, propus a fi amplasat in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu, dosar cadastral 40315, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, in zilele de luni- vineri intre orele 9:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.

SC ARAZ IMPACT SRL (RMS MARAL SRL) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul l “Construire doua hale P+Ep, imprejmuire teren, put forat si utilitati” propus a fi amplasat in in comuna Afumati, str. Strada nr. 3, nr. 2, nr. cadastral 60332, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul RMS MARAL SRL din Oras Voluntari, str. Camil Petrescu nr.8, cam. 5,Parter, jud. Ilfov , in zilele de luni pana vineri, intre orele 9-17. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

SC BLACK SEA RENEWABLES SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul proiectul “Construire centrala electrica fotovoltaica Trivalea-Mosteni 3 3.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente” propus a fi amplasat in comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunarii nr.1, judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 8- 16.30 si vineri intre orele 8-14.00

S.C. HIRSCH POROZELL S.R.L. cu sediul in com. Bontida, sat Rascruci, nr. 368A, jud. Cluj, titular al activitatii cod CAEN 2221- fabricarea placilor, foliilor tuburilor si profilelor din material plastic, desfasurata la adresa com.Tunari, Soseaua de Centura nr.10, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9-12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

S.C. DURAS INDUSTRIAL PARK S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 6 HALE DEPOZITARE,BRANSAMENTE UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN, propus a fi amplasat in JUDETUL ILFOV, COMUNA STEFANESTII DE JOS, T.41;P329/25 , 329/26. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 in zilele de L-V, intre orele 08:00-14:00. si la sediul S.C. DURAS INDUSTRIAL PARK S.R.L. ,Oras Otopeni, Str. Marasesti, Nr. 30A, Biroul 2, Cladirea C4, Et. 1, Jud. Ilfov, in zilele de L-V, intre orele 08:00-17:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

Primăria comunei Crișcior anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “”CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CRISCIOR, JUDETUL HUNEDOARA”, propus a fi realizat în comuna Crișcior, sat Crișcior, fn, județul Hunedoara. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8 – 16,30 și vineri între orele 8 – 14, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicului interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.

Anexa nr. 5G (titularul proiectului) HEFE ARTIZAN S.R.L. reprezentat de TIGANUS COSMIN CRISTIAN, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P+1, PLATFORME CAROSABILE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, TOTEM LUMINOS, AMPLASARE RECLAME PE FATADA, BAZIN VIDANJABIL, propus a fi amplasat in comuna Mihai Viteazu, sat Mihai Viteazu, str. Principalanr. 32, nr. cadastral/ CF 104224, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9- 13 si la sediul titularului: HEFE ARTIZAN S.R.L. reprezentat de TIGANUS COSMIN CRISTIAN, cu adresa in municipiul Constanta, str. Ionel Teodoreanu nr. 9A, judetul Constanta, in zilele de luni- vineri, intre orele 10.00- 14.00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, , judetul Constanta, intre orele 9 -13.

Anunț public privind decizia etapei de incadrare. Titularul proiectului SC EURO PETROLIERE LOGISTIC SRL, titular al proiectului “Construire Statie Mixta Distributie Carburanti (3 Pompe) SKID GPL, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Dependinte, Put Forat si Bransamente la Utilitati”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Construire Statie Mixta Distributie Carburanti (3 Pompe) SKID GPL, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Dependinte, Put Forat si Bransamente la Utilitati”, propus a fi amplasat in Com. Jilava, Sos Giurgiului, Jud. Ilfov, N.C. 56259. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

AGRO FIP COM SRL, titular al proiectului DESFIINTARE ADAPOSTURI PENTRU CRESTEREA SUINELOR anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ILFOV in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul DESFIINTARE ADAPOSTURI PENTRU CRESTEREA SUINELOR propus a fi amplasat in Pantelimon, T24P156/1. *) Se va mentiona daca se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Bucuresti ,din Aleea Lacul Morii in zilele lucratoare intre orele 8/12. Precum si la urmatoarea adresa de internet: wwwapmif.anmpm.ro. (pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului). Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

DOBOSAN CIPRIAN GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular al proiectului “SPRIJIN PENTRU CONSTRUIREA SI DOTAREA UNEI FACILITATI DE PRODUCTIE PELETI IN LOCALITATEA CHECEA JUDET TIMIS”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, SPRIJIN PENTRU CONSTRUIREA SI DOTAREA UNEI FACILITATI DE PRODUCTIE PELETI IN LOCALITATEA CHECEA JUDET TIMIS”, propus a fi amplasat in localitatea Checea -CF nr. 402633, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.