Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

DILDAR PAN SRL, titulara a activitatii “Fabricarea painii, fabricarea prajiturlor si a produselor proaspete de patiserie” cod CAEN 1071 desfasurata in Jud.Ilfov, Oras Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 219 B, informeaza publicul interesat ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatii privind potentialul impact al activitatii asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr. 1, tel: 0214301402, e-mail: office@apmif.anpm.ro, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 9:00-13:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

ANUNT PUBLIC 2. S.C. LINAM INVESTMENTS S.R.L. avand sediul in Str.Soseaua Nordului, nr.82-92, bl.-,sc. Tronson Geneve, et. Demisol, ap. Biroul Nr. 7, sector 1, localitatea Bucuresti, titular al planului/programulului PUD: CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI SERVICII LA PARTER, CU REGIM DE INALTIME S+P+E+ER (ZONA L1) SI S+P-4+ESR(ZONA M3), AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE EXECUTIE, localitatea Bucuresti Str. Petricani, nr. 1, sector 2 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 9-12. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris al sediul A.P.M.B., in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Agentia pentru protectia mediului Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru instalatia “Ferma pentru cresterea puilor de carne » amplasata judetul Constanta, sat Tariverde, comuna Cogealac, tarla 111, parcela 553/34, avand ca operator SC AVI COMPLEX COGEALAC S.R.L. Activitatea se incadreaza Anexa 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale pct. 6.6 Cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor, cu capacitati de peste: a) 40.000 de locuri pentru pasari de curte. Informatiile privind solicitarea de actualizare, respectiv Formularul de solicitare si Raportul de amplasament, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Constanta, strada Unirii nr. 23, municipiul Constanta, judetul Constanta, zilnic de luni pana vineri, intre orele 9.00 -13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

SC GEMINA SERVEXIM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire imobil spatiu comercial” propus a fi amplasat in Focsani, str. Comisia Centrala , nr. 80, T 29, P 134/1, CF 71478, 71472, jud. Vrancea. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Vrancea, str. Dinicu Golescu nr. 2 si la sediul Primariei Focsani, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si in ziua de vneri, orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic Tara Hategului, compus din instalatii de producere a energiei electrice, drumuri acces, retele electrice interioare, imprejmuiri si posturi de transformare”, propus a fi amplasat in comuna Bretea Ramana, satele Covragiu si Bretea Streiului fn, judetul Hunedoara. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. din Bucuresti, sector 1, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, et. 10-15, in zilele de luni pana vineri intre orele 8:00 – 16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hunedoara.

APM BUZAU anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata a PUZ “CONSTRUIRE CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT REZIDENTIAL/COMERCIAL ” cu amplasamentul in intravilan municipiul Buzau T 32 NC 71312 judetul Buzau, titular SC HOME DEVELOPMENT SRL prin RAZVAN ABAGIU cu sediul in Bucuresti sector 1 str.Aviator Popisteanu nr.54 A. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte probabile asupra zonei. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediul A.P.M. Buzau, str. Santul Sava de la Buzau, nr. 3, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului”. 14.05.2024

ANUNŢ PUBLIC. S.C. IRIS TREND S.R.L. cu sediul în: Constanta, strada Amurgului, nr. 33, LOT 2, Cam. 1, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) 9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana. Amplasat pe strada Celulozei, nr. 2 in Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii, nr. 23, telefon 546696.

NICHITEAN RAUL CONSTANTIN, orasul Timisoara, str. Cal. Sever Bocu, nr. 1, jud. TIMIS, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului ” ELABORARE P.U.Z. ZONA LOCUINTE”, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu, pentru teren amplasat in Sacalaz, C.F. nr. 416639, respectiv C.F. nr. 416640. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Ady Endre nr. 13, jud. Timis, zilnic intre orele 14-16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la date prezentului anunt.

SC BIOSERV FOREST SRL și PF CIOROIU IULIAN FĂNEL, anunță publicul interesat asupra deciziei Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare fără evaluare de mediu și fără evaluare adecvată a planului: “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Bioserv Forest S.R.L. și persoanei fizice Cioroiu Iulian-Fănel – U.P. I Tisău-Gura Teghii“. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost: în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiași act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecției mediului și nu prezintă efecte probabile asupra zonei. Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Buzău, Str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 3, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului.

SC AGRO PROD-CHIM SRL, CUI 16112205, J23/158/2004 , CIOLPANI, JUDETUL ILFOV, titular al activitatii: COD CAEN 4520 INTRTINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR(SPALATORIE AUTO), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea CIOLPANI , str. SCOLII, nr. 147, judetul ILFOV. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM BUCURESTI, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ANUNŢ PUBLIC. SC DIETSMANN SRL, titular al activităţii: „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice, Operaţiuni de mecanică generală”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru ATELIER MECANIC amplasat în localitatea Moinesti, str. Schelei, FN, judeţul Bacău. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00–14:00, tel. 0234-512708, fax 0234-571056, email: office@apmbc.anpm.ro. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, pe durata derularii procedurii de autorizare.

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA – SUCURSALA SATU MARE, cu sediul in municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 10, judetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: “Lucrari pentru reglementarea conditiilor de coexistenta intre LEA 20 kV Livada – Racord CRR PTA 5027 si hala de productie SC Universal Alloy Corporation Europe SRL, jud. Satu Mare, comuna Mediesu Aurit”. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, pe pagina de internet: http://apmsm.anpm.ro., si la sediul titularului. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, e-mail: office@apmsm.anpm.ro.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu, Comuna Bivolari, judetul Iasi
Comuna Bivolari, judetul Iasi anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Extindere sistem de alimentare cu apa in satele Traian si Solonet, comuna Bivolari, judetul Iasi” propus a fi amplasat in comuna Bivolari, judetul Iasi.
Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Iasi, Strada Calea Chisinaului, nr. 43, municipiul Iasi, in zilele de L-J, intre orele 9-14 sau la sediul primariei, comuna Bivolari, Judetul Iasi. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Iasi.

Regia Publica Locala Ocolul Silvic Stejarul R.A., titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Denta, judetul Timis, organizat in U.P. IV Comuna Denta”, amplasat pe teritoriul U.A.T. Denta, anunta publicul interesat urmatoarele: Decizia etapei de analiza a calitatii raportului de mediu este de emitere a avizului de mediu. Urmatoarele documente pot fi consultate la sediul Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Stejarul R.A. din Recas nr. 965, jud. Timis in zilele de luni pana vineri intre orele 08:00 – 16:00: -planul adoptat; -o declaratie privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, in comparatie cu alte alternative prezentate; -masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului.

SIMINIC ALFRED IULIU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,, CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CONFORM PUD APROBAT PRIN HCL 363/09.08.2023″ propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Timisoara, str. Romulus nr. 50. C.F. nr. 438077, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului, Timis, B-dul. Liviu Rebreanu, Nr. 18 – 18A si la adresa titularului din Timisoara, str Cornel Grofsoreanu, nr.11, sc.C, et.3, ap.10, jud.Timis.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.