Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) EXIGENT PARK S.R.L., titular al proiectului “DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul “DESFIINTARE CONSTRUCTII EXISTENTE” propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, B-dul.Timisoara, nr. 82. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

GHEORGHE AURELIA si RADOI MARIAN proprietari al terenului situat in ILFOV, Magurele, T 4, P 14/65, 14/66, 14/67, 14/68, 14/69, Lot 1/2, Lot 1/1, Lot 2, Nr.Cad. 69449, in suprafata de 21.958 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ pentru documentatia P.U.Z. – Construire locuinte individuale, anexe si utilitati. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 06.06.2024. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Str. Ernest Juvara nr. 3-5, sect. 6 (tel. 0212125693), in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt

Comuna Farcas anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA PE ULITELE SATELOR AMARASTI, FARCAS SI GOLUMBU”, propus a fi amplasat in Comuna Farcas, Judetul Dolj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1 si la sediul Primariei Comunei Farcas, Comuna Farcas, Judetul Dolj, in zilele de luni pana joi intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr. 1.

SC RAINBOW COMPANY ECO SRL, titular al activităţii: „FABRICAREA DE MOBILA”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, CLINCENI, str. IZVOR, nr. 3, judeţul ILFOV. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM BUCURESTI, strada Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni – vineri, între orele 8:00-12:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM BUCURESTI, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Municipiul Deva avand sediul in Piata Unirii nr. 2-4, Municipiul Deva, Judetul Hunedoara, titular al Planului Urbanistic Zonal “Regenerare Urbana a zonei Micro 15”, Municipiul Deva, zona delimitata de strazile Mihai Eminescu, str. Pietroasa, str. Ceangai, str. Petru Rares, str. Bejan, str. Titu Maiorescu si Aleea Armatei, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM HUNEDOARA, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 25, Deva, Jud. Hunedoara, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM HUNEDOARA, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare. BÎTE EUGENIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, titular al proiectului “INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BÎTE EUGENIA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul “INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BÎTE EUGENIA”, propus a fi amplasat în loc. Ocoale, nr. 255, comuna Gârda de Sus, jud. Alba. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri intre orele 9:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

ABDUL HAMEED AHMAD anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE MARFURI GENERALE CU REGIM DE INALTIME PARTER, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI, propus a fi amplasat in Afumati, str. AUREL VLAICU, NR.17, judetul Ilfov.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la domiciliul ABDUL HAMEED AHMAD din ILFOV, SNAGOV, STR. GEORGE ENESCU, nr.37 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. FOXY DEVELOPMENT S.R.L.
S.C.FOXY DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire locuinte individuale grupate (izolate / cuplate / insiruite), regim de inaltime P+1E / P+2E / S+P+2E si locuinte colective S+ P+ 2E+3R (inclusiv parcare, spatii agrement aferente locuintelor, imprejmuiri, utilitati, accese, organizarea executiei), cu etapizarea executiei si receptiei, propus a fi amplasat instr. Petre S. Aurelian nr. 44, Lot E, NC 219528, sect. 1, Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul S.C. FOXY DEVELOPMENT S.R.L., str. Grigore Gafencu nr. 78- 84, vila C3, birou 19, etaj 1, sect. 1, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bucuresti.

ANEXA 5.G la procedură Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) MORARESCU SILVIA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „SPATII CAZARE P+1E ALCĂTUITE DIN CORPURILE C1+C2, C3, C4+C5, RACORD LA UTILITATI SI ÎMPREJMUIRE TEREN”, amplasata in Județul Constanța, intravilan Comuna Cotinești, Parcela A390/3”, (nr. cad. 101038). Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANTA , str. Unirii, nr.23, Constanta, județul Constanta, zilnic, intre orele 9-13 și la sediul titularului: MORARESCU SILVIA, cu sediul in Municipiul București, str. Ramnicu Valcea, nr. 14. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CONSTANTA, str. Unirii, nr.23, Constanta, județul Constanta, intre orele 9 -13.

S.C. MADCOM STEEL S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI (CABINA STATIE, COPERTINA CU LINK, INSULE POMPE, TERASA ACOPERITA, ELEMENTE DE IDENTIFICARE – SEMNALISTICA, SANTINELA 20M, SKID GPL, SPLATORIE AUTO (4 boxe), INSTALATII AFERENTE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCESE AUTO, IMPREJMUIRE TEREN, POST TRAFO, ORGANIZARE DE SANTIER, UTILITATI)”, propus a fi amplasat in Orasul Popesti Leordeni, Tarla 24, Parcela 516/5, Lot 1, judet Ilfov, nr. cadastral 130381. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul S.C. MADCOM STEEL S.R.L., Sat Luica, Comuna Luica, nr. 73, judetul Calarasi, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C SGROM FOUR SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Construire parc fotovoltaic, imprejmuire si racordare la SEN”, propus a fi amplasat in Comuna Sacalaz, Sat Beregsau Mare, teren intravilan, identificat prin CF nr. 421018, nr. cad. 421018, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr 18-18A, jud Timis si la sediul S.C SGROM FOUR SRL din Timisoara, str. Albinelor, nr. 11B, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 – 16.30 si vineri, intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

TRIFOI FLOREA si TRIFOI MARIANA, ce intentioneaza sa obtina de la ABA Mures, aviz de gospodarire a apelor pentru PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA, propus in extravilanul mun. Arad, zona Sannicolau Mic, CF nr. 348541 si CF 348542, judet Arad.Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape: ape menajere ce se vor descarca in reteaua de canalizare. Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta proiectantul la adresa loc. Timisoara, str. Calea Dorobantilor, Spatiu comercial, sc. A, et. P, cam 1,5 si 9, jud. Timis. Persoanele care doresc sa transmita sugestii/ observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 22.05.2024.

FI-BA BALOTESTI S.A, titular al proiectului P.U.D-,,OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE PARTIALA SI RECOMPARTIMENTARE, SCHIMBARE DE DESTINATIE IN CLADIRE COMERCIALA, REFACERE ALEI, PARCAJE, IMPREJMUIRE, AMPLASARE ELEMENTE DE SEMNALISTICA, SPALTORIE SELF SERVICE CONSTRUIRE”, in Judet Ilfov, comuna BALOTESTI str. Sos Unirii, nr. 145, nr. cad: 60907, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ELECTROSTATIC J&A SRL, titular al activitatii “Intretinerea si repararea autovehiculelor” cod CAEN 4520, desfasurata la punctul de lucru din Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 166 informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, e-mail: office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 – 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

TRIFOI FLOREA si TRIFOI MARIANA, ce intentioneaza sa obtina de la ABA Mures, aviz de gospodarire a apelor pentru PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA, propus in extravilanul mun. Arad, zona Sannicolau Mic, CF nr. 348541 si CF 348542, judet Arad. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape: ape menajere ce se vor descarca in reteaua de canalizare. Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta proiectantul la adresa loc. Timisoara, str. Calea Dorobantilor, Spatiu comercial, sc. A, et. P, cam 1,5 si 9, jud. Timis. Persoanele care doresc sa transmita sugestii/ observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 22.05.2024.