Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

Anunţ public privind decizia finală a etapei de încadrare. Comuna Barcani, cu sediul în Comuna Barcani, Str. Principală, Nr. 266, județul Covasna, anunţă publicul interesat că s-a luat de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna Decizia finală a etapei de încadrare, privind “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a comunei Barcani, U.P. IV BARCANI“ situat în UAT Barcani, UAT Sita Buzăului și UAT Zagon, județul Covasna, fără aviz de mediu.

ACHIM ALEXANDRA si LOLEV CRISTIAN-DAN-PAUL, titular al proiectului: REALIZAREA UNUI ANSAMBLU TURISTIC FORMAT DIN CORTURI, FOISOR CU DEPENDINTE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, amplasat in comuna Corbu, sat Vadu, str. Amurgului, nr. 27, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, din municipiul Constanța, str. Unirii, nr 23, județul Constanța, zilnic între orel 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmct.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al documentatiei Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008), Municipiul Constanta, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008), Municipiul Constanta, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Amenajamentului fondului forestier proprietate publica apartinand Orasului Ocna Sibiului – UP III Ocna Sibiului, judetul Sibiu, administrat de Ocolul Silvic Valea Frumoase RA, titular ORASUL OCNA SIBIULUI, in categoria planurilor care nu au efecte semnificative asupra mediului. Planul nu necesita efectuarea evaluarii de mediu si a evaluarii adecvate si urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 si Hotararii nr. 236/2023. Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. Observatiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de incadrare se trimit in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, sau pe e-mail: office@apmsb.anpm.ro in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului, tel: 0269/422653

AUTOMOBILE BAVARIA SRL, cu sediul în București, sector 1, sos. București-Ploiești, nr. 53A, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru: EXTINDERE REPREZENTANȚĂ BMW, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, amplasat în orașul Ovidiu, DN2A, km. 201+880, jud. Constanța. Proiectul deciziei de încarare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța, str. Unirii, nr. 23, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet (http:\apmct.anpm.ro). Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

UKRO SANMAX S.R.L., titulara a activitatii “Intretinerea si repararea autovehiculelor” cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sectorul 1, str. Atelierele Noi, nr. 2A+2B+2C, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului al activitatii pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 – 12:00. Eventuale observatii, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Aceasta informare este efectuată de către SC PANLACTO VICTOCRIS SRL Sângeorz Băi cu sediul în orașul Sângeorz Băi, str. Malului, nr. 6, jud. Bistrița-Năsăud ce intenționează să solicite de la A.B.A. Crișuri obținerea unui Aviz de gospodărire a apelor pentru ,,Construire două piscine exterioare și o clădire P+E cu destinația de deservire piscină la parter și spații de cazare la etaj precum și realizare foraj apă geotermală” în intravilanul loc. Băile Felix, nr. cad. 51650, comuna Sânmartin, județul Bihor.
Aceasta investiție este o investiție nouă. Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodăire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmita observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului la adresa sus mentionata sau pot înainta observații în termen de 5 zile de la data publicării la A.B.A. Crișuri, str. Atelierelor, nr. 6-8, mun. Oradea, jud. Bihor.

Anuntul public pentru Etapa de incadrare – faza PUZ/ PUD/ PUG. TRUSCA Ciprian, TRUSCA Doina-Mirela, localitatea Timisoara, str. Cronicar Ion Neculce, bl. L41, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “Dezvoltare zona de locuinte si functiuni complementare” propus a fi amplasat in localitatea Sanmihaiu Roman, C.F. nr. 406472, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa VETROVETZ Engineering & Consulting S.R.L., localitatea Timisoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 90, zilnic intre orele 9 – 16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE S.R.L., titular al proiectului: EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE BRANSAMENT SI RACORD INDIVIDUAL, propus a fi amplasat in oras Navodari, str. D7, nr. 25-27, parcela A 158/5/65, lot 243, nr. cadastral/CF 121072, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, din municipiul Constanta, str. Unirii, nr. 23, judetul Constanta, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Titularul CONFORT S.A., cu sediul in mun. Calarasi, Aleea Centralei, nr. 1, jud. Calarasi, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la: P.U.Z – INFIINTARE PARC INDUSTRIAL, amplasat in mun. Calarasi, str. Prelungirea Bucuresti, nr. 162, nr.cad. 34959, jud. Calarasi. Consultarea primei versiuni a planului se face la APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmcl.anpm.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel./fax 0242/315035 si 0242/344926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt (17.06.2024).

Anunt public. SC FERMA CU OMENIE SRL, SC UNILACT TRANSILVANIA SRL, cu sediul in loc. Unirea, str. Traian, nr. 856, jud. Alba, titulari ai proiectului de plan ,,ELABORARE PUZ PLATFORMA UPSOM PARTEA NORD VEST: REVITALIZARE PARȚIALĂ ZONĂ INDUSTRIALĂ/ CERCETARE ȘI RECONVERSIE PARȚIALĂ ÎN ZONE CU DESTINAȚIE TURISM, ALIMENTATIE PUBLICA, LOCUIRE, AGREMENT SI AGRICULTURĂ COMUNITARĂ” cu amplasamentul: loc. Ocna Mures, str. Mihai Eminescu nr. 1, str. Fabricii nr. 5C, str. Fabricii nr. 5E, jud. Alba, anunta publicului interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularilor SC Ferma cu Omenie SRL si SC Unilact Transilvania SRL, in zilele de luni – joi, intre orele 09-14.30 si vineri intre orele 09-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

SC SG TARA SRL cu sediul în CISNADIOARA, str. Pinului, nr.7 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea atelierul de tamplarie ce se desfășoară in localitatea CISNADIOARA, str.Pinului nr.7. Informatiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Sibiu din mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Sibiu.

SC ADIGLASS ENERGY SRL, cu sediul în localitatea Ștefăneşti, sat Valea Mare-Podgoria, Drumul Ghiorman nr. 40B prin cererea depusă la APM Argeş a solicitat autorizație de mediu pentru desfăşurarea activității: 2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate în localitatea Piteşti, strada Digului nr. 40, Argeş. Informaţii referitoare la prezenta activitate, precum şi eventualele sugestii şi contestații se pot obține, respectiv depune, în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare la sediul APM Argeş, strada Egalității nr. 50, tel. 0248-213099, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea anunțului.

ANUNŢ PUBLIC. SC NATURAL COMERT GENERAL SRL, cu sediul in Groseni, nr. 276, jud. Arad, J02/350/1993, CUI-RO3606223, titular al activităţii: „1610 TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, ARCHIS, fara numar, judeţul ARAD. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM ARAD, strada SPLAIUL MURES, FN, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM ARAD, tel. 0257280331/0257280996 pe durata derularii procedurii de autorizare.

Municipiul Deva avand sediul in Piata Unirii nr. 2-4, Municipiul Deva, Judetul Hunedoara, titular al Planului Urbanistic Zonal “Regenerare Urbana a zonei Micro 15”, Municipiul Deva, zona delimitata de strazile Mihai Eminescu, str. Pietroasa, str. Ceangai, str. Petru Rares, str. Bejan, str. Titu Maiorescu si Aleea Armatei, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM HUNEDOARA, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 25, Deva, Jud. Hunedoara, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM HUNEDOARA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.