Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

DCA CLATITE DOBROGENE SRL, titular al activitatii: 5610-Restaurante, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Constanta, str. zona A.3, Statiunea Mamaia nr. Terasa 6 , judetul Constanta. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM CONSTANTA, Str. Unirii, Nr. 23, Constanta, Jud. Constanta, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM CONSTANTA, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu STOICA ALEXANDRU.
STOICA FLORIN-ALEXANDRU si STOICA ADRIANA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Construire locuinta de vacanta parter, imprejmuire, utilitati, organizare santier, propus a fi amplasat in Com. Corbu, intravilan, sola 115, parcela A579/22, lot E/1/3 jud. Constanta. Informaliile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Constanta Municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la adresa titularului STOICA ALEXANDRU, cu domiciliul in Otopeni,str. 23 AUGUST, nr 139C in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 13.00. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia Mediului Constanta.

OIL DEPOL SERVICE SRL cu adresa in mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 123A, jud. Constanta, titular pentru “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – EXTINDERE ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA ȘI LOTIZARE – STRADA PETROLULUI”, in oras Ovidiu, str. Petrolului, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 22.09.2021, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax: 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

SC DANUBE SOLAR SIX SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic 3, imprejmuire si organizare de santier, in comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj” propus a fi amplasat in comuna Cotofenii din Dos, pe terenurile din T 96,P 1592/1 (nr. cadastral 40324), T 94,P 1587 (nr. cadastral 40411), T 35/1,P 1070 (nr. cadastral 40417), T 35/1,P 1067/1 (nr. cadastral 40419), T 35/1, P 167/2 (nr. cadastral 40420), T 96,P 1592/2 (nr. cadastral 40325), T 35/1, P 1072/2 (nr. cadastral 40412), T 35/1, P 1072/1 (nr. cadastral 40413), T 35/1,P 1072/1 (nr. cadastral 40414), T 35/1,P 1072/2 (nr. cadastral 40415), T 95,P 1589/5 (nr. cadastral 40321), T 95,P 1589/2 (nr. cadastral 40320), T 35/1, P 1024/1 (nr. cadastral 40434), judetul Dolj.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

SC COTOFENI SOLAR PLANT SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic 2, imprejmuire si organizare de santier, in comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj” propus a fi amplasat in comuna Cotofenii din Dos, pe terenurile din T91, P1564/1 (nr. cadastral 38292), T35/1 P1024/4 (nr. cadastral 40431), T35/1, P1045;1055;1056;1058;1059; 1061/1; 1062;1064; 1064/2 (nr. cadastral 40437), T35/1, P1024/2 (nr. cadastral 40432), T 35/1,P 1024/4 (nr. cadastral 40429), T35/1, P1577 (nr. cadastral 40424), T 35/1,P 1578 (nr. cadastral 40425), respectiv in T 35/1,P 1030/1(nr. cadastral 40423), judetul Dolj.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

SC DOBRUNUS FOTOVOLTAIC SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic 4, imprejmuire si organizare de santier, in comuna Cotofenii din Dos, judetul Dolj” propus a fi amplasat in comuna Cotofenii din Dos, pe terenurile din T 90,P 1559/2 (nr. cadastral 38285), T 91,P 1566/2 (nr. cadastral 38296), T 91,P 1566/1 (nr. cadastral 38297), T 90,P 1560 (nr. cadastral 38279), T 90,P 1559/4 (nr. cadastral 38284), T 89,P 1552 (nr. cadastral 38496), T 90,P 1554, 1556, 1557 (nr. cadastral 38277), T 89,P 1550 (nr. cadastral 38495), T 90,P 1559/1;1559/2 (nr. cadastral 38282), T 35/2,P 1034 (nr. cadastral 39068), T89, P1544, 1546 (nr. cadastral 38493), T89, P1537, 1539, 1541, 1543 (nr. cadastral 38490), T89, P1548 (nr. cadastral 38494), T 35/1, P1024/1 (nr. cadastral 40502), judetul Dolj.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, in zilele de luni pana joi intre orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj, strada Petru Rares, nr.1.

KENTON SOLAR SRL Bucuresti, Sectorul 1, Str. Grigore Gafencu, Nr. 78-84 ORC J40/3851/2022 CUI 45720290 NOTIFICARE Prin prezenta SC Kenton Solar SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Gafencu , Nr. 78-84, Vila C8, anunta persoanele interesate ale caror bunuri, terenuri sau activitati urmeaza sa fie afectate prin exercitarea unor drepturi prevazute la art.9, alin. 4 din Legea Energiei Electrice nr. 123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, demararea lucrarilor de realizare si punere in functiune a capacitatii energetice “Extensie Centrala Electrica Fotovoltaica Bocsa” cu o suprafata totala de 10 300 m2 , formata dintr-un singur lot, identificata cu nr. cadastral 38908 inscris in Cartea Funciara cu nr. CF 38801, al orasului Bocsa, Jud. Caras-Severin. Terenul are urmatoarele vecinatati: N- SC CROP SOIL SVW SRL S- SC CROP SOIL SVW SRL E- Teren MOLDOVAN PETRU-IOAN V- Teren arabil Detalii si informatii referitoare la proprietatile afectate de constructie, pe durata activitatilor de construire si la functionarea parcului fotovoltaic pot fi obtinute la urmatoarele date de contact : tel. 0729 623 577, email lauru.badita@photonenergy.com . KENTON SOLAR SRL Prin Administrator Lauru BADITA

ENACHE MIHAELA VERONICA, titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE ATELIER REPARATII AUTO (P,P+1), IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, POMPA APA, SEPARATOR DE HIDROCARBURI, PLATFORME DEPOZITARE DESEURI , propus a fi amplasat in Oras Baicoi, Str. 11 Iunie nr. 57, Jud. Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC. Societatea comerciala SC POLIZU EVENTS SRL anunţa depunerea cererii pentru emiterea Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul – autorizare activitate servire mancare si bauturi, si productia de ape si sucuri non-alcoolice, avand ca obiect de activitate: 5610 – Restaurante si 1107 – Cod Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate, amplasat in Maxut str Conac Polizu, nr 1, sat Maxut, com Deleni, jud Iasi. Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul firmei din Maxut str Conac Polizu, nr 1, sat Maxut, com Deleni, jud Iasi tel/fax 0741047017 sau la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, Calea Chisinaului nr. 43. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi, Calea Chisinaului nr. 43.

ANUNT PUBLIC. Ghinescu Lazar Sorin , titular al PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE PENSIUNE P+2E SI PISCINA” in Baile-Herculane, str. Trandafirilor, nr.61 , anunta , in conformitate cu HG. Nr. 1076/2004 publicul interesat decizia etapei de incadrare: planul propus nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentariile privind decizia de incadrare, propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la apartitia in ziar, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr.73, in zilele de luni-joi, intre orele 09-15 si vineri intre oprele 09-13.

EOL ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Centrala fotovoltaica 7,8 MW de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in orasul Racari, localitatea Colacu, judetul Dambovita “, propus a fi amplasat in orasul Racari, localitatea Colacu, judetul Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni -vineri, intre orele 9.00 – 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL avand sediul social in jud.Ilfov, Oras Otopeni, Str. Ion Mihalache nr. 3, CUI 10376216, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/41/07.01.2010, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Final pentru documentatia PUZ – “Construire complex de locuinte colective P+2E+3Er, amenajare incinta, dezmembrare teren, asigurare utilitati “, in jud. Ilfov, oras Otopeni, str. Tibles nr.20 si str.Maramures nr.9B , Numere cadastrale 112412, 107271, 111821, 117297 .Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de 23.06.2023. Observatii / comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3 – 5 (tel. 0212125693) in termen de 12 zile de la publicarea prezentului anunt.

Composesoratul Urbarial Vasoaia si persoanele fizice Pavel Zorica si Birau Marius Claudiu, titulari al planului – Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarial Vasoaia si persoanelor fizice Pavel Zorica si Birau Marius Claudiu, aduce la cunostinta publicul ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Subscrisa, SC THERME BUCURESTI NORD SRL, cu sediul in Municipiul Sibiu, Str. Victor Hugo, nr.2, cladirea C1, birou 1, et.1, jud. Sibiu, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Calea Bucuresti, T124 P504/1/2, 3, Nr. Cad. 52106, 58839, 58840, 58848, 50786, 61249, 61250, 59391, 61993, 58849, titular al PUZ – CONSTRUIRE UNITATE NOUA PENTRU REALIZARE DE ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA – BEAUTY PALACE. PARCARI SI RETELE; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.