Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL. cu sediul in: Municipiul Constanta, Strada MIRCEA CEL BATRAN, Nr. 102, CORP C2, DEMISOL SI PARTER, Judet Constanta solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA, conform cod CAEN rev. 1: 8511 sau rev. 2: 8610, amplasat in Municipiul Constanta, Strada MIRCEA CEL BATRAN, Nr. 102, CORP C2, Etaj 1, Judet Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr.23, telefon 546696.

Green Power Energy Market Srl anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire centrala termica fotovoltaica (CEF) Ciocanesti 2, propus a fi amplasat in comuna Ciocanesti, sat, Ciocanesti, str. cantacuzino T34/2, P420/12,jus. Dambovita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul APM Dambovita http://www.anpm.ro/web/ apmdambovita/ acorddemediu/ anunturipublice. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovita

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. TULCEA GAZ SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT” propua a se realiza în intravilanul mun. Tulcea, intrarea Livezilor, nr. VI, identificat prin nr. CF 38598, nr. cad. 38598, jud. Tulcea. Informațiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, (Clădire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00 și la sediul beneficiarului TULCEA GAZ SA, mun. Tulcea, str. Isaccei, nr. 73. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea, str. Isaccei, nr. 73, (Clădire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, site: http://apmtl.anpm.ro.

S.C. PRIDOVA TECH S.R.L., titular al PUZ -“CONTINUARE PROCEDURA PUZ – CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII CONEXE, BIROURI, ANEXE TEHNICE SI ADMINISTRATIVE, RACORDURI, BRANSAMENTE, AMENAJARI, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, in Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 32, Parcela 136/72, Lot 3, NC. 58231, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul de Padure si Pasune Troas cu sediul in localitatea Savarsin, Troas, nr. 49, jud Arad, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului de Padure si Pasune Troas, organizat in U.P. II Troas, in suprafata de 150,8 ha” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09.00 – 16.00, vineri intre orele 09.00 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Composesoratul de Padure si Pasune Troas cu sediul in localitatea Savarsin, Troas, nr. 49, jud Arad, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului de Padure si Pasune Troas, organizat in U.P. II Troas, in suprafata de 150,8 ha” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09.00 – 16.00, vineri intre orele 09.00 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT SC AGRII Romania SRL, cu sediul in localitatea Ghiroda, Calea Lugojului nr.3 , judetul Timis, anunta solicitarea emiterii Autorizatiei de mediu pentru activitatea Cod CAEN 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice, CAEN 5210 – Depozitari, CAEN 3812 – Colectarea deseurilor periculoase, CAEN 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase, desfasurata pe amplasamentul din Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 33B, Jud. Alba. Consultarea documentatiei, sugestii, reclamatii se pot depune la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Str Lalelelor nr.7B, cod postal, Alba Iulia 510217. Pentru orice informatii referitoare la activitate, va puteti adresa la: APM Alba, Tel. 0258 813 290, e-mail: office@apmab.anpm.ro.

SC HESSMAIER SRL, avand sediul in Str. Calea Vitan, Nr. 55-59, Birou DE25/1, Sector 3, Bucuresti, titular al planului PUZ pentru Introducere in intravilan in vederea construirii unui parc fotovoltaic, amenajare incinta, imprejmuire si organizare executie, in Localitatea Popesti-Leordeni, Strada DE652; T46, A656/1/1, respectiv T49-P663/1/2 si P663/1/3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov (tel. 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Secrieru Alina, cu domiciliul in Sector 4, strada Dambului, nr. 74, corp C1, ap.42, in calitate de titular (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) al planului “PUZ CONSTRUIRE Secrieru Alina, cu domiciliul in Sector 4, strada Dambului, nr. 74, corp C1, ap.42, in calitate de titular (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) al planului “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME MAXIM P+2, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII SI UTILITATI”, din jud. Ilfov, Comuna Cernica, Tarla 61, Parcela 463/1/14,15, Nr. Cad. 58394, C.F. 58394, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1300 .Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) Georgescu Robertino, titular al proiectului Construire Ansamblu Rezidential 3S+P+11E+Eth cu Parter Comercial amplasat in Mun. Bucuresti Sector 2, Str. Fabrica de Glucoza, Nr. 9-11, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Ansamblu Rezidential 3S+P+11E+Eth cu Parter Comercial, propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 2, Str. Fabrica de Glucoza, nr. 9-11. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.C. CONSTAR GRUP S.R.L., avand sediul in Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, strada Burdujeni, nr. 6, bl. N11, sc. C, et. 2, ap. 36, titular al programului P.U.Z. – Ansamblu rezidential si functiuni complementare amplasati Comuna Mogosoaia, Strada Halaicului F.N., NR. CAD. 67735, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00 – 11:00. Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel 021/430.15.23, 021/430.14.02, 0746.248.440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC Agentia pentru protectia mediului Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de actualizare a Autorizatiei integrate de mediu nr.2/19.02.2018, actualizata cu nr.5 din data de 21.12.2022, emisa pentru instalatia FERMA REPRODUCTIE SUINE – FANTANELE, amplasata in Judetul Constanta, comuna Fantanele, sat Fantanele avand ca operator SC DEGARO SRL. Activitatea se incadreaza Anexa 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale pct. 6.6 Cresterea intensiva a pasarilor de curte si porcilor, cu capacitati de peste: c) 750 de locuri pentru scroafe. Informatiile privind solicitarea de actualizare, respectiv Formularul de solicitare si Raportul de amplasament, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Constanta, strada Unirii nr. 23, municipiul Constanta, judetul Constanta, zilnic de luni pana vineri, intre orele 9.00 -13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro

ANUNT PUBLIC. Primaria comunei Buces, cu sediul in Comuna Buces, sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara, titular al proiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Buces, judetul Hunedoara U.A.T. Ciuruleasa si Zlatna, judetul Alba, U.P. VI comuna Buc”, amplasat pe raza U.A.T. Ciuruleasa si U.A.T. Zlatna, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului Comuna Buces, sat Buces, nr. 79, cod postal 337135, judetul Hunedoara, in zilele de luni-joi intre orele 9:00- 14:30 si vineri intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

ANUNŢ PUBLIC. SC MADAGASCAR TURISM SRL, cu sediul în Mun. Constanța, Str. Crișanei, Nr. 9, Camera 2, Județ Constanța, solicită de la Agenția de Protecție a Mediului, obținerea autorizației de mediu pentru obiectivul (activitatea) Hotel Aqua Park, amplasat în Eforie Nord, Str. Traian, Nr. 2, Hotel Meteor (Hotel Aqua Park), Jud. Constanța. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestații sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanța, strada Unirii, nr. 23, telefon 546696.

BOATA GHEORGHE si SC PIERIKI CONSTRUCT, titular al PUZ – ” ansamblu locuinte (S+P+1E+M), functiuni complementare ,amenajare circulatii utilitati, spatii verzi, ridicare topografica “, in Judet Ilfov, Com. Berceni, tarlaua 38, parcela 107/1/19, 20 ;107/1/18; NC 61439; 61488, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9-11. Observatii si sugesti se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. Data aparitiei: Sambata – 01.07.2023