Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

Anunt public privind depunereda solicitarii autorizatiei de mediu CVS RECYCLING SRL CVS RECYCLING SRL, cu sediul in localitatea Beregsau, comuna Sacalaz nr. 328A, judetul Timis, CUI 44935754, telefon 07331876082, fax_e-mail bi.tehnica@gmail.com, anunta solicitarea Autorizatiei de Mediu pt. punctul de lucru din Mosnita Noua nr.1001, hala , Cod CAEN 3832- Recuperearea materialelor reciclabile sortate; cod CAEN 1310 pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile. Informatiile si observatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediuluila sediul A.P.M Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ – Sectiunea Acorduri de Mediu.

SC KBK TOPHAUSE SRL dezvoltator Imobiliar a primit Autorizatia de Construire Nr. 249 din 21.06.2023. Se autorizeaza executarea lucrarilor de CONSTRUIRE pentru: Imobil de locuinte colective 2S+P+6E+7Er cu 37 de apartamente si organizare de santier – Modificare date tema lucrari incepute in baza AC nr. 406/2020 (Rh=2S+P+6E+7Er), pe imobilul – teren si/sau constructii-, situat in Judetul Brasov, municipiul Brasov, strada Poienelor, nr. 12, Carte funciara: 140903, numar topografic: 140903 sau identificat prin: plan de incadrare in zona/cadastral.

SC KBK TOPHAUSE SRL dezvoltator Imobiliar a primit Autorizatia de Construire Nr. 249 din 21.06.2023. Se autorizeaza executarea lucrarilor de CONSTRUIRE pentru: Imobil de locuinte colective 2S+P+6E+7Er cu 37 de apartamente si organizare de santier – Modificare date tema lucrari incepute in baza AC nr. 406/2020 (Rh=2S+P+6E+7Er), pe imobilul – teren si/sau constructii-, situat in Judetul Brasov, municipiul Brasov, strada Poienelor, nr. 12, Carte funciara: 140903, numar topografic: 140903 sau identificat prin: plan de incadrare in zona/cadastral.

Comuna Scarisoara si Biserica Ortodoxa Scarisoara titulari ai Planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Scarisoara si privata apartinand Bisericii Ortodoxe Scarisoara, organizat in U.P. I Scarisoara, judetul Alba, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Belis – judetul Cluj, U.A.T. Budureasa – judetul Bihor si U.A.T. Scarisoara – judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Cluj in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr.99, Cluj-Napoca-judetul Cluj , zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Cluj in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Comuna Scarisoara si Biserica Ortodoxa Scarisoara titulari ai Planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Scarisoara si privata apartinand Bisericii Ortodoxe Scarisoara, organizat in U.P. I Scarisoara, judetul Alba, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Belis – judetul Cluj, U.A.T. Budureasa – judetul Bihor si U.A.T. Scarisoara – judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Cluj in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr.99, Cluj-Napoca-judetul Cluj , zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Cluj in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) S.C. PADEL CLUB BUCURESTI S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire spatiu desfasurare activitati comerciale Parter, Imprejmuire, Utilitati si DTOE propus a fi amplasat in Localitatea Tunari, Strada Nicolae Iorga nr. 41, Judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, Sector 1, Intrarea Cretei nr. 8-10, Apt 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

Comuna Tomesti, persoanele fizice: Medelean Ana, Azgur Ioan, Nemesan Dumitru, Ursulescu Iosif, Straut Victoria, Popescu Livia, Popescu Iosif, Medelean Ramona-Maria, Lapugean Petru, Lapugean Toma-Gheorghe, Lapugean Ion si persoanele juridice: Parohia Ortodoxa Poieni si Parohia Ortodoxa Tomesti titulari ai planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Tomesti si proprietate privata apartinand persoanelor fizice: Medelean Ana, Azgur Ioan, Nemesan Dumitru, Ursulescu Iosif, Straut Victoria, Popescu Livia, Popescu Iosif, Medelean Ramona- Maria, Lapugean Petru, Lapugean Toma-Gheorghe, Lapugean Ion si persoanelor juridice: Parohia Ortodoxa Poieni Si Parohia Ortodoxa Tomesti, organizat in U.P. II Comuna Tomesti”, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Tomesti si Pietroasa, judetul Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Timis in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Timis, B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timisoara Judetul Timis , zilnic, de luni pana vineri, orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Timis in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

ANUNT. Aceasta informare este efectuata de LUSA CENTER SRL, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie: “ELABORARE PUZ ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII”, localizat ȋn jud. Timiṣ, comuna Sacalaz, jud. Timis, conform C.F. nr. 416558, 416559, 416560. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 10.07.2023. Data, Beneficiar, 27.06.2023 LUSA CENTER SRL

ANUNT PUBLIC. INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA S.R.L cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii, nr. 165, Cladirea TN Offices 3, etaj 5, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului Galati, obtinerea Autorizatiei de Mediu pentru activitatea de PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA – cod CAEN 3511 (Rev. 2), desfasurata la punctul de lucru situat in comuna Frumusita, sat Frumusita, T 40/1, P 133/1/29, Judetul Galati. Informatii privind impactul asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana joi intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre orele 8.30 – 13.30 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, Strada Regimentul 11 Siret nr. 2 Galati, judetul Galati, Cod 800322. Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M. Galati.

Subsemnatul, ILIE AURELIAN TRANDAFIR, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Sos. Oltenitei, nr.162, bl.3, sc.5, et.5, ap.177; beneficiar alaturi de: SC DAS IMOB CONSULTING SRL, SC CB SUD INVEST SRL, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 2, parcela 8/1/57/1, 8/1/55,56,57,58,59, 8/1/57/2, cu nr.cad. 54166, 68006, 68007, 54167, 54169, 54168, 63058, 53885, 69281; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Berceni, cu sediul in comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 233 (tel.021 365 1968), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Subscrisii Baicu Giorgica si Baicu Beatrice-Alina, proprietari asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 3, Parcela 11/103 cu Nr.cad. 50161, teren in suprafata totala de 7500 mp., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ “Intocmire PUZ – ansamblu de locuinte P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 06.07.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt .

SC GREEN GRID ONE SRL, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectului – “Reazlizare parc fotovoltaic, utilitati aferente, imprejmuire, statie de transformare, creare access si record la SEN”, propus a fi reazlizat in intravilan Sebis, FN (teren intravilan pasune – CF nr. 301224, nr. 301228, nr. 301222, nr. 301251), jud. Arad. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 09:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de interner www.apmar.anpm.ro. Comentarii/observatii publicului se primesc la sediul APM Arad, Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

COMPOSESORATUL DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand COMPOSESORATULUI DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR, judetul Gorj – U.P II Obstea Plaiurile Musetestilor”, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Gorj in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Gorj, Strada Unirii, nr. 76, cod 210143, Targu Jiu, judetul Gorj, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Gorj, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Anunt public. Composesoratul Benic, cu sediul in Benic, str. Principala, nr. 196, com. Galda de Jos, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Benic, jud. Alba”, cu amplasamentul in UAT Galda de Jos, jud. Alba, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvata si evaluare de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

Primaria Afumati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul : CONSTRUIRE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL, propus a fi amplasat in comuna Afumati, str. ALBASTRELELOR, NR.40, Ilfov.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov, din Bucuresti, ale. Lacul Morii nr.1 si la sediul Afumati, sos. Bucuresti Urziceni nr,151 (denumirea titularului si adresa), in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-16.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov.