Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu. SC ITALIAN CAN COMPANY SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “SCHIMBARE DE DESTINATIE – CLADIRE PARTER, DIN HALA DEPOZITARE IN HALA DE PRODUCTIE INGRASAMINTE DE SOL, FERTILIZANTI SI DEPOZITARE, CU RECONFIGURAREA FATADELOR, RECOMPARTIMENTARI SI MODERNIZARI INTERIOARE, CONSOLIDARE”, propus a fi amplasat in SOSEAUA BUCURESTI – OLTENITA, KM 54, MITRENI, JUDETUL CALARASI. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in Soseaua Chiciului, nr. 2, judetul Calarasi, 910005, in zilele luni-vineri, intre orele 10.00- 14.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi.

Halmagean Ionel-Alin, cu domiciliul in localitatea Bocsig, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 11, judetul Arad, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Sprijin pentru investitii in noi suprafete ocupate de paduri in Comuna Bocsig, judetul Arad – Halmagean Ionel-Alin”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Bocsig, sat Manerau, FN, identificat prin CF 302557 si CF 302505 Bocsig, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad si la domiciliului titularului in localitatea Bocsig, bl. 4, sc. B, et. 2, ap. 11, judetul Arad, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14. Observatiile publicului transmise electronic se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

ANUNT PUBLIC ANPM. SC Gregor Properties SRL, titular al proiectului RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare” pentru proiectul RESTAURARE IMOBIL, REAMENAJARE IN LOCUINTE ȘI CAZARE TURISTICA propus a fi amplasat in mun. Brasov, str. Poarta Schei, nr. 25, jud. Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ,,Construire hala – garaj auto, put forat, bazin vidanjabil, organizare de santier si imprejmuire teren. Societatea NEGREA PROJECT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire hala – garaj auto, put forat, bazin vidanjabil, organizare de santier si imprejmuire teren, propus a fi amplasat in orasul Otopeni, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul titularului: Str. MATEI VOIEVOD 49, Sector 2, Bucuresti in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. NEGREA PROJECT SRL

Fundatia Statusul Romano-Catolic din Transilvania cu sediul in mun. Cluj Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 5, judetul Cluj, titular al proiectului Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei Statusul Romano-Catolic din Transilvania, U.P. I Fundatia Statusului Romano- Catolic din Transilvania cu amplasamentul in U.A.T. comuna Baciu, judetul Cluj, in conformitate cu HG 1076/2004 anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Cluj prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM CLUJ, Calea Dorobantilor, Nr. 99, Cluj Napoca, Jud. Cluj, si la sediul titularului, de luni pana joi intre orele 09.00 – 16.00, vineri intre orele 09- 13.00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINTARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI EXISTENTA MOL CONSTANTA 4” din localitatea Constanta, Str. Dezrobirii nr. 82B, jud. Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, Municipiul Constanta, Strada Unirii, Nr. 23, jud. Constanta si la sediul titularului, municipiul Cluj- Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 77, Camera C 11, cladirea C-D The Office, etaj 1, jud. Cluj, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta.

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Substatie modulara tip container cu amenajare amplasament, montaj si punere in functiune, in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini SME198 si a specificatiei tehnice Substatie electrica de tensiune” , propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, strada Emil Racovita, nr. 7. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti si la sediul Societatii de Transport Bucuresti STB S.A. , in zilele de luni – vineri intre orele 07:00 – 15:00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “DESFIINTARE STATIE MOBILA DISTRIBUTIE CARBURANTI” din localitatea Giarmata, Autostrada A1 Tronson Timisoara-Lugoj, km 47+650M Lot 3 Dreapta, CF nr. 405995, nr. Cad. 405995, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, jud. Timis si la sediul titularului municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 77, Camera C11, cladirea C-D The Office, etaj 1, jud. Cluj, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00- 16.30, vineri intre orele 08.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.

Beneficiarul Rizea Marius Cornel propietar al terenului situat pe strada Negostina Nr.29, sector 3, Bucuresti, in suprafata de 293mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului favorabil pentru documentatia P.U.D. – Desfiintare Corp C1 si construire Locuinta individuala S+P+1E. Observatii/ comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Primariei Sectorului 3 Bucuresti, Str. Calea Dudesti Nr.191. Tel. 021.318.03.23 in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului.

TUBLOROM S.R.L., titulara a activitati “Fabricarea betonului” cod CAEN 2363 desfasurata in Ilfov, Mogosoaia, str. Ficusului nr. 10D, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu, Informatii privind impactul activitatii pot fi obtinute la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, 0214301402, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

SC Magic Panorama Verde SRL si comuna Bujoreni, anunta publicul interesat ca pentru prima versiune a planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei juridice SC Magic Panorama Verde SRL si a fondului forestier proprietate publica apartinand UAT comuna Bujoreni, judetul Valcea – UP I Bujoreni”, situat pe teritoriile administrative ale comunelor Bujoreni, Vladesti si Muereasca din judetul Valcea, decizia finala este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Decizia poate fi contestata in instanta.

Subscrisa NUMBER ONE SRL , proprietara asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Tarla 47, P959, Nr.cad. 128900 in suprafata totala de 11336mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate, pentru documentatia PUZ “Intocmire PUZ Edificare ansamblu de locuinte colective si functiuni conexe – comert/servicii cu Rh D+P+ 11E, amenajare circulatii si utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Voluntari data de 13.06.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Fonduri Europene din cadrul Primariei Voluntari, Bulevardul Voluntari, (tel 031 4036110) si pe email la adresa primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

SC REMAT GREEN SRL, titular al proiectului HALA DEZMEMBRARI AUTO SI RECICLARE DESEURI METALICE , BIROURI, CABINA POARTA, UTILITATI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul HALA DEZMEMBRARI AUTO SI RECICLARE DESEURI METALICE , BIROURI, CABINA POARTA, UTILITATI propus a fi amplasat in Or. Magurele, str. Atomistilor, nr. 139, judet Ilfov. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

SC MILLSTONE RESIDENTIALS SRL , avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.93, etaj 1, ap.5, titular al proiectului “INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE UNEI ZONE MIXTE, COMERT, SERVICII, HALE MICA PRODUCTIE, SPATII DEPOZITARE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” situat in Judetul Ilfov, Comuna Domnesti, Tarla 13/14, Parcela 6,7,9, Nr. Cad. 122251, Nr. Cad. 122252, Nr. Cad. 121947 (Nr.Cad. vechi 118719), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 10.07.2023.

BC CODRU DAFIN S.R.L., titular al proiectului ” Schema de ajutor de stat SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN NOI SUPRAFETE OCUPATE DE PADURI din P.N.R.R.”, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, extravilanul comunei Salcia, Tarlaua 64, Parcela 576/2, numar cadastral 50255, extras C.F. nr.50255 U.A.T. Salcia, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Schema de ajutor de stat SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN NOI SUPRAFETE OCUPATE DE PADURI din P.N.R.R.”, situat in judetul Mehedinti, extravilanul comunei Salcia, Tarlaua 64, Parcela 576/2, numar cadastral 50255, extras C.F. nr.50255 U.A.T. Salcia. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana vineri intre orele 8,00-16,00 si la urmatoarea adresa de internet www.apmmh.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.