Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

Anunt aviz consultativ FUTURE TOOLS CONSTRUCTION, avand sediul in Comuna 1 Decembrie, titular al proiectului “P.U.Z. – MODIFICARE REGLEMENTARI APROBATE PRIN HCL NR. 43/23.10.2007 SI INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI ZONE MIXTE – LOCUINTE COLECTIVE, COMERT, SERVICII CU REGIM DE INALTIME 2S+P+11E, PANOURI PUBLICITARE, SPATII TEHNICE, ANEXE GOSPODARESTI, ACCESE, RETELE EDILITARE, AMENAJARE INCINTA, PARCAJE AUTO, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, IMPREJMUIRE, RACORDURI BRANSAMENTE SI UTILITATI”, in Judetul Ilfov, Orasul Popesti-Leordeni, T3/2-P67/6, T3-P65/1, NC. 127961, 127960, 126652, 126653, 126654, 126415, 126411, 127645, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov. Documentatia poate fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00-14:00, incepand cu data de 14.07.2023

Lazar Gheorghe, Popa Aurel Marius, Heius Maria, Enus Maria, Enus Alexandru domiciliati in localitatea Alba Iulia, judetul Alba, titulari al proiectului Elaborare PUZ pentru repozitionare strada Calimanesti si parcelare in vederea construirii de locuinte individuale localitatea Alba -Iulia, str. Vidra/Garda, FN, jud. Alba anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM ALBA, Str. Lalelelor, Nr. 7B, Alba Iulia, Jud. Alba, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ALBA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Judetul Ilfov- Consiliul Judetean anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Infiintare centru de colectare prin aport voluntar, propus a fi amplasat in com. Moara Vlasiei, sat Moara Vlasiei, T116, P469, judetul Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul Consiliului Judetean Ilfov din Bucuresti, str. Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6.

MRF AVA GROUP anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire spalatorie auto self service din structura metalica usoara, demontabila si sala de asteptare din structura metalica usoara inchisa cu panouri termoizolante, imprejmuire, utilitati”, propus a fi amplasat in jud Ilfov, Magurele, Loc Varteju, Str Bucuresti nr 189. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul MRF AVA GROUP, Str Bld Alexandru Obregia nr 22A. Bl H30, ScB, ap 58, sector 4, Bucuresti, in zilele de Luni – Joi, intre orele 900 – 1200. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) PRIMARIA SECTORULUI 3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PESTE BULEVARDUL CAMIL RESSU SI ORGANIZARE DE EXECUTIE LUCRARI”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu cu Bd. Camil Ressu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului PRIMARIA SECTORULUI 3 din Calea Dudesti, nr. 191, Sector 3, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC LUANA TOURS 2004 SRL cu sediul social în județul Constanța, Aleea Perla, Hotel Fortuna, Eforie Nord, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII TURISTICE – HOTEL FORTUNA”, amplasat în județul Constanța, Eforie Nord, Aleea Perla, Hotel Fortuna, Constanța. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23 și la sediul SC LUANA TOURS 2004 SRL din județul Constanța, Eforie Nord, Aleea Perla, Hotel Fortuna, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.

In conformitate cu OUG 1952005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 2652006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 17982007 SC NLD PROFILE SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul NLD PROFILE SRL din sat Baciu, Comuna Baciu, str. Molidului, nr. 37, judetul Cluj. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni – joi: 9.00 – 16.30; vineri: 9.00 – 14.00.

LIVEZILE SOLAR FARM SRL, titular al proiectului Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, imprejmuire teren si racordare la sistemul energetic national in comuna Livezile propus a fi amplasat in localitatea Livezile, extravilan, judetul Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bistrita- Nasaud in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de mai sus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bistrita-Nasaud din Bistrita, str. Parcului, nr. 20, in zilele de luni-joi intre orele 900-1500, si vineri intre orele 900-1300 si la urmatoarea adresa de internet http://apmbn.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bistrita-Nasaud.

LIVEZILE SOLAR FARM SRL, titular al proiectului Construire parc fotovoltaic in vederea producerii de energie electrica, imprejmuire teren si racordare la sistemul energetic national in comuna Livezile propus a fi amplasat in localitatea Livezile, extravilan, judetul Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Bistrita- Nasaud in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul de mai sus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bistrita-Nasaud din Bistrita, str. Parcului, nr. 20, in zilele de luni-joi intre orele 900-1500, si vineri intre orele 900-1300 si la urmatoarea adresa de internet http://apmbn.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bistrita-Nasaud.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC SERTEDRA SRL cu sediul in sat Magura cu Liliac, comuna Draganqti de Vede, jud. Teleorman, titular al proiectului “Statie de betoane mobila ecologica” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Statie de betoane mobila ecologica”, propus a fi amplasat in corn. Marla, extravilan, Tarla 73, Parcelele 484-488, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare i motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, §os. Bucurqti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00- 13.00, precum la urrnatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A., titular al activitatii: CAEN Rev. 2-4675 -Comert cu ridicata al produselor chimice, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Popesti Leordeni , str. Soseaua Oltenitei, nr. 202, Contructia C17, Parter , judetul Ilfov . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM ILFOV, pe durata derularii procedurii de autorizare.

S.C. NATIONAL PAINTS FACTORIES COMPANY S.A., titular al activitatii: CAEN Rev. 2-4675 -Comert cu ridicata al produselor chimice, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Popesti Leordeni , str. Soseaua Oltenitei, nr. 202, Contructia C17, Parter , judetul Ilfov . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM ILFOV, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Beneficiarul Rizea Marius Cornel propietar al terenului situat pe strada Negostina Nr.29, sector 3, Bucuresti, in suprafata de 293mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului favorabil pentru documentatia P.U.D. – Desfiintare Corp C1 si construire Locuinta individuala S+P+1E. Observatii/ comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Primariei Sectorului 3 Bucuresti, Str. Calea Dudesti Nr.191. Tel. 021.318.03.23 in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului.

Beneficiarul Rizea Marius Cornel propietar al terenului situat pe strada Negostina Nr.29, sector 3, Bucuresti, in suprafata de 293mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului favorabil pentru documentatia P.U.D. – Desfiintare Corp C1 si construire Locuinta individuala S+P+1E. Observatii/ comentarii se primesc in scris la directia de Urbanism din cadrul Primariei Sectorului 3 Bucuresti, Str. Calea Dudesti Nr.191. Tel. 021.318.03.23 in termen de 20 de zile de la publicarea anuntului.

ANUNTUL PUBLIC la procedura de autorizare
S.C. HIGH CLASS DINAMIC S.R.L.-D , cu sediul in str. Liviu Rebreanu, nr.27, bl. M12, sc. 1, et. 1, ap. 5, sector 3, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C.– O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. 39307290 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea “Colectare si epurarea apelor uzate”, cod CAEN 3700 desfasurata in Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.