Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINTARE STATIE AUTOMATA DISTRIBUTIE CARBURANTI , propus a fi amplasat in municipiul Tg.Jiu , strada Termocentralei , nr. 22A , jud Gorj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj , strada Unirii , nr. 76 , judetul Gorj , in zilele de luni – vineri , intre orele 08 – 14 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj .

INFORMARE. In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL SC PRIME SHEPHERD SRL, C.U.I. 41058433, Str. Franceza, nr. 6, etaj 2, Ap.5, Sector 3 Bucuresti, Nr. Telefon 0751166168, intentioneaza sa solicite de la A.N. “Apele Romane” -Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor “CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE ELECTROZI BATERII LI-ION, DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE, RACORD UTILITATI”, amplasate in Oras Fundulea, Tarla 60, Parcela 2, Jud Calarasi Nr. CF 22516. Aceasta investitiei este noua. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantului de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Str. Franceza, Nr. 6, etaj 2, Ap5, Sector 3, Bucuresti, nr. telefon 0751.166.168, dupa data de 21.07.2023.

Anunt public: TRUE BLUE DEVELOPMENT S.R.L., titular al notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE, pentru imobilul – teren si/sau constructii situat in jud. Constanta, com. Valu lui Traian, parcela A 301/1-4 301l2, lot 1, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 12.07.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 02411546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC PIATRA ADICRIS SRL avand sediul in Str DORNA CANDRENILO, localitatea DORNA CANDRENILOR, JUD. SUCEAVA, titular al planului/ programului HALA TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI; localitatea DORNA CANDRENILOR, Str. SECU , nr. FN, JUD. SUCEAVA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ANPM SUCEAVA, Str. Bistritei, Nr. 1A, Suceava, Jud. Suceava, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM SUCEAVA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

NESTOR EMIL ALEXANDRU, titular al PUZ – “Construire complex logistic, drumuri de acces, utilitati, organizare santier”, in Judet Ilfov, Com. Balotesti, str. Unitatii, tarlaua 84, parcela 299/9; 299/10, NC 64917; 64916, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

AEROCLUBUL ROMANIEI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, “REABILITARE HANGARE+ ANEXE SI MODERNIZARE PISTA AERODROM IANCA, JUDETUL BRAILA”, propus a fi amplasat in jud. Braila, orasul Ianca, str. Aviatorilor, Cazarma 906, Incinta 5, Lot 1-Lot 7: proiectul propus nu se supune evaluarii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro, Sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de decizie de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

SC TIMCON SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Construire imobil in regim de inaltime maxim 2S+P+8E pentru locuinte colective (cu functiuni complementare la parter) imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal, semnalistica pe fatada conform PUZ aprobat prin HCL nr. 464/09.09.2019”, propus a fi amplasat in Timisoara, identificat prin CF nr. 453836, CAD 453836, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Timisoara, str. Demetriade, nr. 1/3, sc. B, ap. 2, jud.Timis, in zilele de luni – joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

HELLENIC PLASTIC S.R.L. titular al activitatii “FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MATERIAL PLASTIC” cod CAEN 2229″, ce se desfasoara in Giurgiu, Gradinari, str. Garii, nr. 273b, anunta asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile/observatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate/ depuse zilnic, timp de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, et.1, de luni pana joi intre orele 9 -14 si vineri intre orele 9.00- 12.00

Aceasta informare este efectuata de U.A.T. COMUNA SACALAZ, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie: “ELABORARE PUZ ZONA REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN CADRUL UNOR PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALA – conform Legii 86/2014, art. 5, alin. 1, lit. g, in vederea atribuirii beneficiarilor Legii 15/2003 (r2”, localizat ȋn jud. Timiṣ, sat BEREGSAU MARE (extravilan), com. SACALAZ, jud. Timis, C.F. nr. 406309, 406318, 406327, 410586, 410587, 413572, 419186, 419192, 419902. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 10.07.2023.

Centrul Medical LaserOncoMed SRL cu sediul în Arad, str. Andrei Saguna nr. 12, tel. 0357422422, doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din Arad, str. Andrei Saguna nr 12, tel. 0357422422, unde se desfăşoară activitatea de „Activitati de asistenta spitaliceasca”, cod CAEN 8610, în scopul prestări servicii medicale, având ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele:
Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:
Apă: canalizare
Aer: ventilatoare, climatizare
Sol: platforme betonate
Gestiunea deşeurilor: pubele
Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.

NESTOR EMIL ALEXANDRU, titular al PUZ – “Construire complex logistic, drumuri de acces, utilitati, organizare santier”, in Judet Ilfov, Com. Balotesti, str. Unitatii, tarlaua 84, parcela 299/9; 299/10, NC 64917; 64916, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9:00-11:00. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.ILFOV in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Agentia pentru Protectia Mediului Iasi cu sediul in Iasi, str. Calea Chisinaului nr. 43; tel: 0232/215497, anunta organizarea de catre S.C. AVI TOP S.A , a sedintei de dezbatere publica privind emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul cu functiunea: “ABATOR PASARI”: pct. 6.4 a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitate de productie de peste 50 tone carcase pe zi si pct. 6.5 ” Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 tone/zi, amplasat in sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi. 1. Locul desfasurarii: sediul administrativ al SC AVI TOP SA, din sat Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi. 2. Data desfasurarii: Vineri, 21.07.2023, ora 12.00. Publicul interesat poate transmite in scris, comentarii/opinii/observatii privind documentele de autorizare, la sediul SC AVI TOP SA si APM Iasi si pe adresa de mail: office@apmis.anpm.ro pana la data de 21.07.2023. VA INVITAM SA PARTICIPATI LA DEZBATEREA PUBLICA, PENTRU A VA EXPRIMA PUNCTUL DE VEDERE.

PISTOL MARGARETA, cu domiciliul in Judetul Ilfov, oras Buftea, Str. Oltului, nr. 9, bl.5, sc.B, et.3, ap.2, in calitate de proprietar alaturi de NASTASE IOANA, al terenului situat in judetul Ilfov, oras Buftea, Tarla 38 Parcela 351, 351/4/22, 351/4, 351/17; T43, P365/1, Nr. Cad. 65914, 65375; titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU UNITATI SERVICII AGREMENT SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE INALTIME P – P+1, AMENAJARE CIRCULATII, IMPREJMUIRE, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

POPA STELIAN VASILE, POPA ANA, URSESCU ROMULUS-CONSTANTIN, URSESCU LUMINITA- LOREDANA, titulari ai planului “PUZ – LOCUIRE SI SERVICII AFERENTE; DOTARI SI SERVICII PUBLICE; AGREMENT SI SPORT” anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului ” PUZ – LOCUIRE SI SERVICII AFERENTE; DOTARI SI SERVICII PUBLICE; AGREMENT SI SPORT” amplasat in Loc. Dumbravita, CF. nr. 404360 – Dumbravita si CF. nr. 411124 – Dumbravita judet Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., in loc. Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13 A, tel. 0763657503, zilnic intre orele 10:00- 17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunt decizie etapa de incadrare S.C. IRCO GREEN ENERGY SRL , titular al proiectului REALIZARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA PE SOL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Hunedoara, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul REALIZARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA PE SOL., propus a fi amplasat in orasul Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, Jud. Hunedoara, avand CF numarul 64860, 65837, 61905, 65212, 63764 . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Deva, strada Aurel Vlaicu, nr.25, judetul Hunedoara, in zilele de luni – joi, intre orele 09.00 – 14.30, si vineri intre orele 09.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmhd.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.