Autorizații, Avize, Acorduri de Mediu

Publicări în conformitate cu cerințele APM

SC GARAJUL MIC 2020 SRL cu sediul principal în localitatea Pâncota str. Cloșca nr. 44 doreşte să opţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din localitatea Pâncota str. Avram Iancu nr. 65 unde se desfăşoară activităţile de Întretinerea si repararea autovehiculelor (tinichigerie-vopsitorie), cod CAEN 4520. Avînd ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: indepărtare partilor corodate, indreptare suprafață,pregătire pentru vopsire, vopsire propriu-zisa. Măsurile de protecţie a factorilor de mediu*:
Apă: nu este cazul
Aer: filtre care retin pana la 97% din particulele de vopsea
Sol: platforme betonate
Gestine deşeuri: pubele
Substanţe periculoase: predare societate autorizată, in vederea valorificării.
Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN, telefon 0257280331; 0257280996 în timp de zece zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ.

Roxana Doicaru, localitatea Giroc, str. Bujorilor, nr. 5, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/  programului Planului Urbanistic Zonal, “EMODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 11 DIN 24.01.2007 PE PARCELA INSCRISA IN CF NR 411032 CU NR CAD CC116/1/8/26, PRIN MODIFICAREA FUNCTIUNII”, situat in Mosnita Veche, identificat prin C.F. nr. 411032 Mosnita si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa proiectantului planului/ programului, localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 08.30- 12.30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Anunț public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) STAVARACHE GHEORGHITA TIBERIU , titular al proiectului HALA DEPOZITARE anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM ILFOV, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul HALA DEPOZITARE, propus a fi amplasat in Strada Padurii , Oras Chitila , Judet Ilfov. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM ILFOV din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Benzar Ioan, mun. Timisoara, str. Daliei, nr. 21, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului/ programului Planului Urbanistic Zonal, “ELABORARE P.U.Z.- ZONA MIXTA DE LOCUIRE SI SERVICII”, situat in Timisoara, str. Daliei, nr. 21, identificat prin C.F. nr. 430882 Timisoara si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa proiectantului planului/ programului, localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 08.30- 12.30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

OPOGETE IMPEX S.R.L., cu sediul în Ploiesti, solicită de la APM obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatile: RESTAURANTE cod CAEN 5610(rev.2)/5530(rev.1), HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE – cod CAEN 5510(rev.2)/5510(rev.1), desfasurate in Costinesti, casuta 406, casuta 407, TABARA COSTINESTI. Contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.

S.C. TIME SHOW S.R.L. avand domiciliul in judetul Ilfov, oras Voluntari, str. Scolii, nr. 2A,, titular al planului/ programului ” PUZ- INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII-COMERT” judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 71, Parcela 252,252/28, nr. cad.59255, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.05.2023, urmand ca planul/ programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

SC EY SOLAR INVESTMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu SC EY SOLAR INVESTMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC SGROM SEVEN SRL titular al proiectului “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN “, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN “, propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, CF422904, nr.cad.422904, judetul Timis Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 – 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

S.C. AGRII ROMANIA S.R.L., cu sediul in Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 3, Jud. Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de autorizatie de mediu, in scopul desfasurarii activitatii CAEN 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice, 5210 – Depozitari, pe amplasamentul din sat. Sf. Ilie, comuna Scheia, str. Morii, nr. 220W, Jud. Suceava. Informatii privind impactul asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 8 – 14, la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Suceava, str. Bistritei nr.1A, 720264. Observatiile, sugestiile si/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M. Suceava.

II Dragoi Marius Catalin, titular al activitatii: 3101-fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Movileni, sat Bacea, str. Principala , Tarlaua 7, Parcela 12, judetul Olt. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM Olt, Str. Ion Morosanu, Jud. Olt, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00- 14:00 si vineri intre orele 8:00 – 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM Olt, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatie, Visan Dumitru Intreprindere Individuala, sediu: loc Topolog, jud. Tulcea, anunta ca a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatile de Pregatirea semintelor (cod CAEN 0164), Cultivarea plantelor pentru inmultire (cod CAEN 0130), Activitati dupa recoltare (cod CAEN 0163), Activitati auxiliare pentru productia vegetala (cod CAEN 0161) pentru amplasamentul loc Topolog, str. Viorelelor, nr. 1, jud Tulcea documentatia poate fi consultata de cei interesati la sediul temporar al Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str. Isaccei, nr. 73 (cladirea Donaris), telefon 0240/510622, fax 0240/510621, de luni pana joi, între orele 8.00—16.30 și vineri, intre orele 08.00 – 14.00.

S.C. SGROM EIGHT S.R.L., avand sediul in Timisoara, str. Albinelor nr. 11B, jud. Timis, titular al planului/programului “Elaborare PUZ pentru investitia – “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA SEN”, extravilan UAT Santana, jud. Arad CF nr. 302438, CF nr. 302422, CF nr. 302424, CF nr. 302460, CF nr. 302437, CF nr. 303458 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judetul Arad, de luni pana joi intre orele 09 – 16.00, vineri intre orele 09 – 13.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ARAD, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. SC RADIN DISTRIBUTION GLOBAL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru activitate conform COD CAEN 3811, 3812, 4645, 4649, 4677, 4690, 4775, 4941, propus a fi amplasat in Bucuresti, Str. Drum Intre Tarlale nr. 401-405, sector 3. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti si la sediul SC RADIN DISTRIBUTION GLOBAL SRL, Bucuresti, Str. Drum intre Tarlale nr. 401-405, sector 3 , in zilele de Luni-Vineri intre orele 8-17. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti.

LAZAR ION, cu domiciliul in Comuna Berceni, Judet Ilfov, Str.1 Decembrie 1918; beneficiar alaturi de SISU ALEXANDRA, VASILE MILEA, SPANU IOANA, GHENU CORNELIA al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T39, P119/2/13,14,15; cu Nr. Cad: 69361,2801,1180, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

S.C. AGRIMAX S.R.L., titular al proiectului ” Alimentare cu energie electrica Platforma Betonata in Comuna Macesu de Sus Jud.Dolj-Racord 20kV+PTAB 100kVA,20/0,4kV”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Alimentare cu energie electrica Platforma Betonata in Comuna Macesu de Sus Jud.Dolj-Racord 20kV+PTAB 100kVA,20/0,4kV, propus a fi amplasat in Comuna Macesu de Sus T35/P19 Jud.Dolj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.