Anunț public privind decizia etapei de încadrare. COSTEA V. RODICA P.F.A., titular al proiectului “INSTALAREA TANARULUI FERMIER COSTEA RODICA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia Pentru Protectia Mediului Alba, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “INSTALAREA TANARULUI FERMIER COSTEA RODICA”, propus a fi amplasat în sat Ocoale , nr. 306 , comuna Gârda de Sus , jud. Alba. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, în zilele de luni – joi, între orele 9.00 -14.00, si vineri intre orele 9.00 -13.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţul Public