ACHIM ALEXANDRA si LOLEV CRISTIAN-DAN-PAUL, titular al proiectului: REALIZAREA UNUI ANSAMBLU TURISTIC FORMAT DIN CORTURI, FOISOR CU DEPENDINTE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, amplasat in comuna Corbu, sat Vadu, str. Amurgului, nr. 27, judetul Constanta, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, din municipiul Constanța, str. Unirii, nr 23, județul Constanța, zilnic între orel 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: https://apmct.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului

Author: Anunţul Public