SC PATRIC RD SRL, cu sediul in Brasov, str. Banciu Axente nr 5, reprezentant al Comunei Stiuca cu sediul in Stiuca, str. Principală nr 111, titular al proiectului de plan Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a Comunei Știuca și privată a Școlii Generale Știuca, judeţul Timis, UP I Stiuca, cu amplasamentul in Stiuca, judetul Timis, in conformitate cu HG 1076/2004 anunță publicului interesat ca s-a elaborat și s-a depus la APM Timiș prima versiune a planului menționat in vederea solicitării avizului de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Bld.Liviu Rebreanu nr 18-18A si la sediul Primariei Stiuca, str. Principala nr 111, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Timis, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţul Public