COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Servicii de proiectare faza Expertiza tehnica si Intocmire Documentatie de Avizare a Lucrarilor de interventie/ Studiu de Fezabilitate pentru obiectivele: LOTUL 3: 3. Consolidare pod pe DN 7 la km 378+534, la Simeria, jud. Hunedoara”, propus a fi amplasat in localitatea Simeria, DN7-KM 378+534, jud. Hunedoara. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru protectia mediului Hunedoara str. Aurel Vlaicu, nr. 25, mun. Deva, judetul Hunedoara in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Hunedoara

Author: Anunţul Public