BERTEA IONEL si BERTEA MARIANA titulari ai proiectului: “Spatiu comercial in vederea comercializarii de piese auto”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Spatiu comercial in vederea comercializarii de piese auto, propus a fi amplasat in P.5,T.138/1 in mun. Galati, str. Drumul de centura, nr. 9. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la Sectiunea: Reglementari→Acordul de mediu →Drafturi acte de reglementare→Proiect decizie etapa de incadrare 2022.Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Galati, pe email office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009

Author: Anunţul Public