WHITE GATE INDUSTRIAL PARK SRL prin TANASE SEBASTIAN -LIVIU, cu sediul in Mun. Constata, b-dul. Aurel Vlaicu, nr. 307, camera 8, etaj 6, jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: CONSTRUCTIE PARC ENERGETIC DE PRODUCTIE ȘI STOCARE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSA REGENERABILA SOLARA, propus a fi amplasat in Com. Poarta Alba, parcelele A35/2, A35/3, A35/4/1, A35/4/2, A35/5, A35/6, A43/16, A43/31/1, A43/31/4, A43/31/5, A43/33, A43/34, judetul Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta

Author: Anunţul Public